Selvom hvidvasksagen på ingen måde er afsluttet for Danske Bank, bør bestyrelsen nu begynde at overveje både kortsigtede og langsigtede actions for at genoprette tilliden hos kunder, aktionærer og andre interessenter. Men det bliver et meget, meget langt sejt træk, viser survey.

Aktionærer og kunder i Danske Bank er tilsyneladende ikke indstillet på at ”tilgive” bankens hvidvasksag ved at banken lover bod og bedring, eksempelvis ved at skærpe den samfundsansvarlige profil. På den korte bane skal der konkret oprydning til i de øverste ledelseslag, og myndighederne skal drage de nødvendige konsekvenser overfor de ansvarlige. Men på den lidt længere bane kan banken genvinde tillid, hvis den justerer den ”grådige” virksomhedskultur og tænker mere samfundsansvarligt.

Sådan lyder den overordnede konklusion i et survey, Økonomisk Ugebrev har gennemført med over 600 svar fra erfarne privatinvestorer. Over halvdelen af dem er kunder i Danske Bank, nærmere bestemt 316. Af dem har tre procent allerede droppet banken i forbindelse med hvidvasksagen, men andre 23 procent overvejer at gøre det.

I survey’en har vi stillet spørgsmålet: ”Vurderer du, at banken vil kunne lappe på sit image ved at stramme den samfundsansvarlige profil, med flere konkrete initiativer, som eksempelvis også involverer selve udlånsforretningen?”. Hertil svarer 63 procent ja, og 37 procent svarer nej. Bag de respondenter, som mener banken kan lappe på sit image med en mere samfundsansvarlig profil, ligger tilsyneladende en holdning om, at det på den korte bane slet ikke er tilstrækkeligt.

De 50 verbale kommentarer til dette spørgsmål tegner et meget klart billede af, at de kortsigtede actions i langt højere grad skal handle om konkret oprydning, sikre at lovgivningen overholdes, ledelsesudskiftninger, og at der gøres et konkret ansvar gældende overfor de ansvarlige.

I det følgende gengiver vi udvalgte kommentarer fra Økonomisk Ugebrevs survey:

En kommentar lyder: ”Det er muligt, at banken overfor erhvervskunder og samarbejdspartnere kan forbedre deres image. Men jeg tror det bliver mere end svært overfor resten af befolkningen. Hvad med Panama Papers (Nordea), overbelåningssager i realkreditten, Gibraltar (Jyske) osv. osv. Lad domstolene ordne det og stram op.”

En anden kommentar lyder: ”Danske Bank gør som altid – kører på kanten af lovgivningen, og det får stort set ingen konsekvenser, da hverken politikere eller retssystemet tør at gå imod Danske Bank.”

En tredje kommentar lyder: ”Der bør være skærpet tilsyn med banken fem år frem – og der bør findes en ærlig CEO – frem for én, der blot maksimerer sig selv og bankens indtjening og gebyrpres.”

En fjerde kommentar lyder: ”Jeg tror ikke på en seriøs samfundsansvarlig profil fra Danske Bank. Og den smule der vil blive givet er kun for at lukke munden på en masse danskere, der kun overfladisk kender til bankvæsen i Danmark.”

En femte kommentar lyder: ”Vi har jo alle en medfødt evne til hurtigt at glemme alt det negative, og det vil banken gøre alt for at udnytte. Min antagelse er, at det vil tage længere tid at lappe brandet denne gang, specielt fordi muligheden for at holde reaktionerne ”internt” (i DB, eller DK) er udtømte. Dermed kan sagen fortsætte i mange år endnu.”

en sjette kommentar om effekten af en skærpet samfundsansvarlig profil lyder det: ”Dette har intet at gøre med bodsgang – det er for sent og virker latterligt. Dette vidner om at ledelse og bestyrelse har fejlet totalt. Det bør man som bank tage konsekvensen af ved at afskedige ledelse og fratræde som bestyrelsesformand.”

En syvende kommentar lyder: ”Jeg synes, at når en ledelse bliver gjort opmærksom på et problem, at der så ikke sker noget, hvad har man ellers en ledelse og en direktør til. Så kunne man ansætte en abe i stedet.”

En anden skriver: ”Det vil forbedre bankens image om også samtlige bestyrelsesmedlemmer, der sad i bestyrelsen i tidsrummet hvor hvidvaskningen foregik, også trådte tilbage. Jeg kan ikke lide udtrykket ”lappe”. Der bliver tale om benhårdt arbejde og det vil tage tid.”

En anden kommentar lyder: ”Ja, i det omfang initiativerne også omfatter arbejde med virksomhedens governance – herunder kultur og ikke blot er ”aflad” betalt af beløbsmæssigt store overskud.”