Selvom CSR-ansvarlige i Danmarks største børsnoterede virksomheder forholder sig meget forskelligt til ESG ratingbureauerne, er de overordnet enige om, at non-profit organisationen CDP – Carbon Disclosure Project – er den mest troværdige leverandør af sammenlignelige vurderinger af virksomhedernes klimaindsatser. Det viser et rundspørge Økonomisk Ugebrev har foretaget blandt C25 virksomhederne. Lundbeck og Novo Nordisk er de eneste danske selskaber med topvurderinger fra CDP.

 

På årets A-liste , altså globale virksomheder med den højest rangering, finder man to danske medicinalselskaber, nemlig Lundbeck og Novo Nordisk

 

 

Hvert år siden 2011 har non-profit organisationen CDP udgivet sin såkaldte ”A-list”, som viser hvordan større globale virksomheder præsterer i forhold til industrirelevante miljø-indikatorer, samt hvem der rapporterer bedst i forhold til klimaforandringer. På årets A-liste , altså globale virksomheder med den højest rangering, finder man to danske medicinalselskaber, nemlig Lundbeck og Novo Nordisk.

Oversigten er særligt interessant i dansk perspektiv, fordi CSR-chefer fra overvejende danske C25 selskaber i et rundspørge, som Økonomisk Ugebrev har foretaget, vurderer, at netop CDP er den mest troværdige ESG rater blandt i alt 15 internationale væsentligste ESG ratingbureauer som vi har spurgt til.

 

 

”Vi har fra før vi begyndte at sætte egentlige mål for CO2 reduktioner i 2004 valgt at rapportere til CDP. Det har vi gjort dels fordi investorer har stigende fokus på tal for CO2-reduktioner, dels fordi CDP er et troværdigt værktøj til i dybden at måle og benchmarke vores resultater. Desuden kræver CDP, at data er verificeret. Det mener vi er afgørende for kvaliteten og brugbarheden. Vi er selvfølgelig glade for at være på årets A-liste,” siger Dorethe Nielsen direktør for Corporate Environmental Strategy i Novo Nordisk.

Læs også: Novo Nordisk søger ny bæredygtig fortælling

CDP efterfølges tæt i troværdighedsvurdering fra CSR-cheferne af de fuldt kommercielle investorinformation-leverandører MCSI og Bloomberg, som begge tilbyder professionelle investorer ESG ratings. MSCI og Bloomberg appellerer i udgangspunktet mere til IR afdelinger end til CSR ansvarlige i børsnoterede virksomheder.

Forklaringen på troværdighedsforskelle skal dermed også ses i det lys, selvom CDP får stigende opmærksomhed fra investorerne, som Dorethe Nielsen gør opmærksom på. En anden af respondenterne i rundspørget konstaterer dog også, at CDP ikke benyttes aktivt som IR-værktøj. Men det ses som et vigtigt signal i forhold til miljøorganisationer.Rundspørget viser også, at flere CSR chefer er ved at skifte mod at prioritere skarpere mellem ESG-raterne og udvælge netop dem, som relevante og større investorer vægter højst.

Yderligere konsolideringer blandt ESG-ratingbureauer

Samtidig med Økonomisk Ugebrev Ledelses kortlægning af danske large cap selskabers syn på ESG-ratingbureauerne har der været yderligere konsolideringer i markedet. Amerikanske Institutional Shareholder Services (ISS), hvis hovedfokus er løsninger til måling af corporate governance og hjælp til aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer, oplyste den 15. marts, at selskabet overtager tyske Oekom, som servicerer finansielle institutioner med både virksomheds- og lande ESG ratings. Hollandske Sustainalytics oplyste 19. marts, at selskabet har overtaget indiske Solaron Sustainability Services, som også tilbyder ESG ratings og research.