Aktionærerne har på årets generalforsamlinger i de fleste C20-selskaber vedtaget lønforhøjelser til direktion og bestyrelse. Men ingen steder er det besluttet at inddrage klima eller sociale mål i incitamentsaflønningerne, viser gennemgang.

Hverken FN’s 17 verdensmål, Parisaftalen eller ambitiøse EU-energipolitiske mål har altså kunne overbevise om, at økonomiske incitamenter for...