CSR Rating: Novozymes er tilbage på kurs mod indfrielse af selskabets 2020 bæredygtige mål. Selskabet når sine vigtigste kortsigtede mål for CO2-reduktioner via enzymprodukterne, der sidste år tabte lidt af pusten. Nøgletallene for CO2-intensiteten samt vand- og energieffektivitet for egen produktion skuffer omvendt for året 2017, hvor selskabet også tabte terræn hos deres foretrukne ESG ratingbureau.

De gode takter kommer godt nok som følge af, at Novozymes i 2016 måtte nedjustere en række kortsigtede mål for selskabets bæredygtige indsatser. Men det betyder også, at flere af målene for 2018 nu igen opjusteres, så der indtil videre ikke er meget tvivl om, at de langsigtede 2020 målsætninger er indenfor rækkevidde. Det gælder især på de – for både Novozymes og for verdenssamfundet – vigtige CO reduktioner.

Vores indsats inden for bæredygtighed er noget, vi arbejder med langsigtet. Vi vil anbefale, at man ser på udviklingen over en længere årrække

 

Novozymes øger reduktionen af CO2 emissioner for ”Customer application of our product” til 76 millioner ton. Det er 7 millioner ton mere reduktion end året før, hvor selskabet altså ikke nåede target på 72 millioner ton. Resultatet har fået Novozymes til at opjustere målet for 2018 til 80 millioner ton.

Det er også værd at bemærke, at Novozymes opfylder udmeldingen om, at 24 procent af eget energiforbrug skal hentes fra vedvarende energikilder. Der er ikke justeret i målsætningen de sidste tre år og heller ikke for 2018, hvilket kun giver Novozymes to regnskabsår til at hente de sidste procenter mod 2020-målet på 30 procent. Et mål der i øvrigt må forventes at blive opjusteret efter 2020, så det ligger, om ikke på niveau, så i det mindste i samme ambitiøse kategori som fx Novo Nordisk og Carlsberg, der begge har målsætninger om 100 procent brug af vedvarende energikilder i produktionen.

”Vores indsats inden for bæredygtighed er noget, vi arbejder med langsigtet. Vi vil anbefale, at man ser på udviklingen over en længere årrække. Vi gennemfører løbende projekter, der vil reducere vand og energi på vores fabrikker. Dét vil give os vedvarende ressourcebesparelser, og vi forventer at nå vores langsigtede miljømål for 2020,” siger Vice President Supply Engineering Flemming Funch.

På vandenergieffektivitet samt CO2 intensitet fra egen produktion er der tilbagegang, og det får selskabet til at justere målformuleringer fra konkrete procenter til, at de nu blot skal være mindre end salgsvæksten. Det kan til gengæld måske give lidt panderynker for den bæredygtighedsorienterede investor, idet den organiske vækst i 2015, 2016 og 2017 var på henholdsvis 4, 2 og 4 procent. Bortset fra vandeffektivitet er det langt under tidligere kortsigtede årsmål og kun fremgang i den organiske salgsvækst kan altså sikre, at de nævnte bæredygtige målsætninger indfries.

Samlet set er Novozymes stadig en af Danmarks største og bedste CSR-frontløbere med særlige gode forretningsmæssige forudsætninger for at indfri sine ambitiøse 2020 bæredygtighedsmål. Det afspejles bl.a. ved, at Novozymes er inkluderet i STOXX’ Sustainability World Index, FTSE’s 4Good Index Series og UN Global Compact 100 stock index. Og det afspejles også i Novozymes 2020-mål om at blive tildelt guldrating af ESG-ratingbureauet RobecoSAM.

Her spores dog en relativ tilbagegang, idet Novozymes i seneste årsvurdering fra 1. februar 2018 falder tilbage fra en sølvrating til ”kun” at være en ”Sustainability Yearbook Member.” Novozymes er én blandt kun tre øvrige danske selskaber i det fine selskab, hvor Novo Nordisk og ISS tildeles bronzerating, og Vestas er på samme niveau som Novozymes. RobecoSAMs vurdering ligger på linje med ESG-ratingen fra CSRHUB (Se oversigt), nemlig at Novozymes er i toppen, men mangler det sidste for at bringe sig helt i spidsen.