Grundfos’ solide økonomiske udvikling de senere år understøttes nu af en mindst lige så fornem ESG-ranking som Danmarks bedste. Bagvedliggende drivere skal, ifølge Kim Nøhr Skibsted Group Vice President i Corporate Communication, Public Affairs & Engagement i Grundfos, primært spores i ny bæredygtighedsstrategi samt fastholdelse af ESG-mål fra 2008 – fx hvert år at reducere i CO2-udledninger.

Grundfos er nu suverænt Danmarks stærkeste ESG-drevede virksomhed, ifølge seneste opdaterede data fra CSR-HUB ESG-rating, der bygger på de væsentligste globale ESG-ratingbureauers vurderinger.

Grundfos placerer sig samlet set helt i toppen, idet Grundfos både er bedst ratet i sammenligning med alle danske og globale fuldt ESG-ratede selskaber, og i forhold til sine globale industri-peers som fx tyske KSB og amerikanske Xylem.

Den samlede ESG-førerposition til Grundfos er særligt udløst af udvikling i kategorierne ”Governance”, som primært dækker over bestyrelsespolitikker, gennemsigtighed, rapportering og stakeholder-engagement, og ”Environment”, som dækker over miljø- og klimarelaterede politiker og resultater. I disse to kategorier har Grundfos de seneste år udviklet sig mere end i de to øvrige kategorier, ”Community” og ”Employee”, der dog stadig vurderes til langt over gennemsnittet.

Det er lykkedes på trods af solid økonomisk vækst med 60 procent stigning i produktionen. Vi har med andre ord fået afkoblet energiforbruget fra produktionen. Det andet aspekt er vores fokus på bæredygtige faktorer i vores produktinnovation.

”Der er to aspekter indenfor miljø- og klimakategorien, som jeg mener kan forklare vore gode udvikling. Dels har vi siden 2008 holdt fast i, at vore CO2-emissioner hvert år skal reduceres. Det er lykkedes på trods af solid økonomisk vækst med 60 procent stigning i produktionen. Vi har med andre ord fået afkoblet energiforbruget fra produktionen. Det andet aspekt er vores fokus på bæredygtige faktorer i vores produktinnovation, der er et væsentligt konkurrenceparameter på vores marked”, siger Kim Nøhr Skibsted Group Vice President i Corporate Communication,Public Affairs & Engagement i Grundfos.

Markant CEO profil

Grundfos’ CEO Mads Nippers markante profil og store fokus på fortællingen om Grundfos som den bæredygtige virksomhed, spiller en stor overordnet rolle for den pæne ratingudvikling de sidste to år i ESG-kategorien ”Governance.” Mads Nippers plads i den globale kommission for erhvervsliv og bæredygtig udvikling – Global Commission for Business and Sustainable Development – tæller i underkategorien ”Leadership Etichs”, som er en af tre drivere i Governance-kategorien.

Ifølge Kim Nøhr Skibsted har Grundfos helt bevidst de seneste år øget sit fokus på at underbygge bæredygtige udsagn med konkrete initiativer og handlinger. ”Bæredygtighed er i stigende fokus på direktionsgang og i bestyrelsen, fordi det er et konkurrenceparameter. Det har betydet at vi har nedlagt bæredygtighedsafdelingen og formuleret en helt ny strategi om forankring af bæredygtighed i alle dele af forretningen – herunder hos alle direktører. Det har jeg ansvaret for at drive, og formålet er at sikre, at vores bæredygtige fokus er ledelsesunderstøttet, og når helt ud i alle led af vores organisation”, siger Kim Nøhr Skibsted.

Med til ratingen hører, at Grundfos ikke er et børsnoteret selskab, hvilket betyder at ESG-vurderingen delvist bygger på andre datakilder end børsnoterede konkurrenter. CSRHUB vægter i deres metode dog alle datakilder efter væsentlighed og troværdighed, hvorfor sammenligningen kan lade sig gøre med det nævnte forbehold in mente. I praksis betyder det, at Grundfos skal skrue på nogle lidt andre håndtag end børsnoterede virksomheder for at udvikle ESG-scoren.