CSR-analyse: Den 2017 reviderede og opdaterede CSR-strategi fremstår ikke imponerende i forsikringsselskabets rapportering om samfundsansvar for 2017. Trygs svage CSR rapportering understøttes af beskedne ESG ratinger, som afslører svage punkter i samfundsengagementet.

Både konkret indhold og format i Trygs netop offentliggjorte CSR-regnskab for 2017, baseret på en helt ny CSR-strategi, er langt fra prangende. Den svage præstation understøttes af beskedne vurderinger fra ESG-ratingbureauerne, der placerer Tryg blandt Danmarks 25 procent ringeste virksomheder, målt på ESG-indikatorer.

Rapporteringen mangler ganske enkelt konkrete resultater, der kan pejle analytikere, investorer og andre CSR interesserede ind på om de samfundsansvarlige indsatser overhovedet understøtter virksomhedens virke og tilvejebringer værdi eller forretningsmæssig impact.

Vi har koblet Trygs nye overordnede purpose tættere til vores CSR strategi, hvilket skal bruges som grundlag for forretningens arbejde med CSR

”Vores nye CSR strategi er funderet på en væsentligheds- og materialitetsanalyse, som er gennemført i Norge og Danmark. Den afspejler de områder, vi ser som de væsentligste for Tryg, og de CSR risici, vi ser i vores forretning. Vi har koblet Trygs nye overordnede purpose tættere til vores CSR strategi, hvilket skal bruges som grundlag for forretningens arbejde med CSR.” Siger Charlotte Nolsøe Gøttler, der er nordisk CSR & forebyggelseschef i Tryg. Eneste CSR relaterede nøgletal, der i øvrigt ikke er revideret efter internationale standarder, som årsrapporten præsenterer, er en oversigt over CO2-emissioner samt én over medarbejder-mixet i koncernen. CO2-opgørelsen er uheldigvis ikke opgjort stringent for hhv. Danmark, Sverige og Norge.

Analytikere, som havde håbet på konkrete nye nøgletal må gå skuffede hjem og vente. ”Vores nye CSR strategi indeholder en række handlingsplaner, som nu skal konkretiseres. Derefter følger selvfølgelig, at vi sammen med vores forretningsområder skal sætte mål og ambitioner for initiativerne”, siger Charlotte Nolsøe Gøttler.

Selvom investorerne formentlig på kort sigt tilgiver koncernen qua den helt ekstraordinære meddelelse om 1 mia. kr. i udbytte, som aktionærerne samlet set tilbagebetales, peger den nye CSR-strategi – ”peace of mind” – ikke mod fremtidens moderne krav om ansvarlighed. Tryg koncernen vil næppe slippe gennem nåleøjet ved en aktiv ESG-screening, der sigter mod at udpege CSR-frontløberne i forsikringsbranchen.

I en sammenligning på ESG-indikatorer fra CSRHUB mellem nordiske peergruppe-selskaber – Topdanmark (DK), Gjensidige Forsikring (N) Storebrand (N), Sampo (F) og Folksam (S) – placerer Tryg sig næstringest med en industriplacering i 53,5 percentilen.

Kun finske Sampo OYJ er dårligere placeret i forhold til det globale industrigennemsnit. Trygs evne til at skabe bæredygtig værdi til investorerne er, ifølge ESG ratingbureauerne, dermed kategoriseret som middel, hvilket i dansk perspektiv kun rækker til en placering blandt de 25 procent ringeste danske virksomheder.

Bagvedliggende kilder til ESG-vurderingen er flere væsentlige ESG-ratingbureauer – herunder bl.a. Thomas Reuter, EIRIS, MSCI, Ideal Rating, RepRisk, Trucost og Vigeo.

”I nogle ratings er vi lavt rangeret, og i andre er vi højere rangeret. Det er ikke et mål i sig selv at ligge højt i en ranking. Vi skal have gode, konkrete initiativer, der er forankret både i et solidt analytisk forarbejde og i vores forretning. Og som afspejler, hvem vi er”, vurderer Charlotte Nolsøe Gøttler.

En helt afgørende ikke-finansiel parameter i Trygs køb af det fagforeningsejede ALKA forsikring er øget kundeloyalitet. Den skabes bl.a. gennem en tæt forbindelse til fagforeninger, som også i fremtiden vil være et fokusområde for Tryg – ikke mindst gennem inklusionen af ALKA-kunderne. Selvom sådanne samarbejder kun sporadisk fanges af ESG-ratingbureauernes mere bredmaskede og tekniske analyser kan ALKAs fokuserede CSR partnerskaber måske i fremtiden bidrage til en højere ESG-ratingscore på indikatoren ’Community.’ Kategorien afspejler et selskabs evne og effektivitet til at engagere i ”citizenship”, velgørenhed og frivillighed.

Tryg tildeles i seneste CSRHUB ESG-opdatering i ’Community’ kategorien en score på 53, i udfaldsrummet 0-100, hvor 50 markerer forskellen mellem en lav og en høj score. Underliggende data afslører dog, at Tryg har en større ikke-finansiel slagside i subkategorien ’Community & Philantrophy’, der delvist er definerende for ’Community’-scoren. Her tildeles Tryg kun en ratingscore på 45, altså langt under middelværdien på 50.