Pandora har de seneste år investeret milliarder i nye miljø-certificerede produktionsfabrikker, der giver både medarbejdere og klimaet bedre betingelser. Men koncernens økonomiske succes står stadigvæk i vejen for konkrete forbedringer på en række centrale bæredygtige nøgletal. Smykkekoncernen øger energiforbruget, udleder mere CO2 end nogensinde før, genbruger mindre guld og går tilbage på ESG ratings. Pandora forventer dog større bæredygtig fremgang næste år.

Trods de massive milliardinvesteringer i produktionsfaciliteter, der både skal understøtte den kraftige omsætningsvækst på senest 12 procent i 2017 og sikre, at smykkekoncernens 117 millioner årligt producerede smykker sker på en ansvarlig og bæredygtig måde, viser flere af årets bæredygtige nøgletal isoleret endnu ikke prangende resultater.

Hos Pandora måler vi vores bæredygtighed i forhold til, hvad vi mener, vi kan gøre for at opnå de bedste resultater indenfor den strategiske ramme, vi har lagt – og ikke i forhold til, hvad ESG-ratingbureauerne sætter af kriterier

”Vi er tilfredse med årets resultater. Vi har investeret stort i grønne LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, Red.) certificerede nye fabrikker, og i 2017 har vi taget den første fabrik i brug. På denne fabrik leverer 8.500 m2 solceller 16 procent af energiforbruget, og vi genanvender 45 procent af vandet,” siger Trine Pondal, Business Partner, Group Ethics i Pandora, der for nuværende også er begrænset i forhold til thailandsk lovgivning om maksimale grænser for anvendelse fra alternative energikilder.

Åbning af endnu en miljøcertificeret fabrik
Endnu en miljøcertificeret fabrik er planlagt til at åbne i 2018. Pandora har forventninger til, at koncernens ESG nøgletal efterfølgende vil forbedre sig på bl.a. reducering af energitab fra ventilation med op til 80 procent, vandforbruget med op til 70 procent og markante forbedringer af spildevandskvaliteten. Forventninger er der også til øget genanvendelse af affald fra produktionen, der i 2017 faldt til 80 procent mod 86 procent året før.

”Genbrugsprocenten på produktionsaffald er faldet på vores fabrikker, men 80 procent er stadig et meget højt niveau. Forklaringen på faldet fra 86 procent i 2016 findes blandet andet i etableringen af den nye fabrik, hvor alle processer omkring genanvendelse lige skulle på plads. Derfor forventer vi et bedre resultat næste år, ”siger Trine Pondal.

Genanvendelse er også et helt centralt område for bæredygtighed i smykkebranchen, når blikket indstilles på brug af guld, sølv og andre metaller i produktionen af smykker. Der er bl.a. væsentlige forskelle på om fx guld købes direkte fra mineselskaber eller fra producenter af genbrugsguld.

Fra en rapport, som Pandora selv bestilte i april 2017, udarbejdet af analysehuset Trucost, lyder konklusionen, at genbrugsguld har 740 gange mindre miljøomkostninger end guld fra miner. I rapporten hedder det, at ”The environmental cost per kilogram of mined gold is estimated at €97,6862 due to high costs associated with land and water pollution, greenhouse gases and air pollutant emissions. In comparison, the environmental cost of recycled gold is 740 times less, at €132 per kilogram.”

Pandora øger genanvendelsesprocenten på sølv, mens guldet i stigende grad hentes direkte fra minerne. Genanvendelsesprocenten for guld faldt i 2017 til 76 mod 86 i 2016 og 96 i 2015. Pandora oplyser tallene i årets rapportering, og Trine Pondal mener ikke, at tilbagegangen udelukkende kan ses som et negativt resultat.

”Når vi køber guld, der kommer direkte fra mineindustrien, sørger vi for at det kommer fra certificerede leverandører. Derved har vi mulighed for at påvirke standarderne i den del af forsyningskæden, hvilket vi som en stor virksomhed gerne vil være med til. Alt guld kommer jo i første omgang fra miner”, siger Trine Pondal.

Tilbagegang på ESG rating
Generelt er Pandora i ESG-ratingsbureauernes øjne et solidt selskab med relativt gode ratinger i flere ESG-kategorier – herunder særligt på ”Governance” og ”Arbejdsmiljø”. Til gengæld er der, ifølge ESG-ratingportalen CSRHUB, noget lavere score – under middel – i kategorierne ”Miljø/Klima” og ”Filantropi”. I det samlede billede tildeles Pandora en lavere ESG-rating i seneste opdaterede data fra december 2017 i forhold til året før.

”Hos Pandora måler vi vores bæredygtighed i forhold til, hvad vi mener, vi kan gøre for at opnå de bedste resultater indenfor den strategiske ramme, vi har lagt – og ikke i forhold til, hvad ESG-ratingbureauerne sætter af kriterier”, oplyser Trine Pondal.