Striben af regeringsstyrede råd og organer om samfundsansvar tager ingen ende. Senest har regeringens prioritering af Dialogforum for Samfundsansvar & Vækst været nølende, både før, under og efter mandatperioden, skriver redaktør Joachim Kattrup i denne kommentar.

Mens offentligheden med ubestemt forsinkelse afventer sammensætningen af et nyt råd for samfundsansvar, kan man benytte tiden til at undre sig over regeringens sendrægtige varetagelse af opgaven som drivkraft bag samfundsansvar i erhvervslivet. Regeringens søsætning i 2016 og senere manglende prioritering af Dialogforum for Samfundsansvar & Vækst tyder på, at proaktiv deltagelse i den samfundsansvarlige debat, med alle de nuancer det indeholder, bestemt ikke interesserer regeringen.

Væk er dialogen, diskussionen og uenighederne. Væk er den besværlige diskussion om virksomhedernes skattepolitik.

 

Uenighed i de tidligere råd om principielle spørgsmål om bl.a. virksomhedernes skattepolitik ville regeringen hverken høre om eller videreføre i det nye råd. NGO forslag om guidelines for oplysning om virksomhedernes skattepolitik betød lukning af et tidligere råd.

Seneste formand Dan Boyter ser ud til at have accepteret vilkåret og navigeret dialogen pænt i retning af vækstflosker som ”uudnyttet potentiale”, ”behov for vejledninger” ”inspirationskataloger” og ”rundbordsamtaler”.

Væk er dialogen, diskussionen og uenighederne. Væk er den besværlige diskussion om virksomhedernes skattepolitik. Da regeringen for to år siden nedsatte det nu hedengangne Dialogforum for Vækst og Samfundsansvar var det altså uden ønske om at benytte erfaringer fra det tidligere Råd for Samfundsansvar. Regeringen aflyste egenrådigt de afsluttende møder og nedlagde rådet uden at efterspørge den afsluttende redegørelse.

En forklaring har aldrig set dagens lys, trods flere af de daværende medlemmer stod undrende tilbage.

I opløbet havde tidligere Novo Nordisk direktør Lise Kingo forladt formandsposten for at koncentrere sig om direktørposten i UN Global Compact. Næstformanden Anders Ladekarl fra Dansk Røde Kors tilbød daværende erhvervsminister Troels Lund Poulsen (V) at færdiggøre arbejdet, men fik intet svar.

Om ministeren slet ikke ønskede en redegørelse, eller han ikke ønskede den varetaget af en repræsentant fra civilsamfundet, ved kun Troels Lund Poulsen. Faktum er dog, at det tidligere råd var dybt splittet om, især hvorvidt virksomhedernes (manglende) åbenhed om skattepolitik lå indenfor Rådets agenda eller ej.

Konflikten blev sammen med rådet stoppet, og civilsamfundets og erhvervslivets repræsentanter skiltes i mere eller mindre uenighed. Regeringen var tavs og nedsatte i stedet et nyt råd for samfundsansvar ved at fusionere Rådet for Samfundsansvar med Rådet for Socialøkonomiske virksomheder. De store principielle spørgsmål blev åbenbart for besværlige.

Paradoksalt nok døber Troels Lund Poulsen og regeringen det nye råd Dialogforum (for Vækst og Samfundsansvar). Paradoksalt, fordi regeringen netop ikke søgte at udfolde dialogen, men i stedet tiede uenighederne væk.

Den sløsede omgang fortsætter i det nye Dialogforum, hvor formand Dan Boyter introducerer rundbordssamtaler om alt andet end skattepolitiker, der er forsvundet helt ud af agendaen, på trods af at skatteområdet i de to år rådet har eksisteret netop har stået øverst på den samfundsansvarlige agenda.

Regeringen og Dialogforum har derfor også – tilsyneladende bevidst – misset en gylden chance for at deltage proaktivt i debatten om grænserne for virksomhedernes samfundsansvar, der alle andre steder i den vestlige verden de seneste år blot er taget til i styrke.

Dan Boyter ser ud til at have leveret præcis den vare som regeringen bad ham om. Nemlig ro og orden i gelederne og ikke et ord om skattely og aggressiv skatteplanlægning, der blot larmer og besværliggør vækstagendaen. Men varen – i form af den afsluttende årsrapport – har Dan Boyter med erhvervsministeriets ord af ”pragmatiske” årsager valgt ikke at offentliggøre.

Regeringen har udskudt oprettelsen af et nyt råd, der også denne gang bliver en fusion – mellem Virksomhedsforum for Socialt Ansvar og Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst. I referater fra Dialogforum for Samfundsansvar & Væksts to seneste møder efterlyser Dan Boyter en afklaring omkring det fremtidige arbejde. Den afklaring har regeringen igen forsømt at levere. Samfundsansvar står aktuelt helt uden en formel stemme. Måske regeringen har svært ved at finde nye metoder til at udvande indsatserne endnu mere. Vi får se.