I en stærkt konkurrencepræget global servicebranche, hvor selv små marginer er en succes, spiller medarbejderimage en helt central rolle. Stærke symbolske CSR-initiativer er et velegnet værktøj til opgaven om at tiltrække og fastholde medarbejdere. Men ISS mangler stadig at udvikle nye ESG-nøgletal til at understøtte de mange CSR-initiativer, viser analyse.

ISS har i 2017 særligt styrket sig med en række nye overvejende symbolske CSR-indsatser, der skal gøre serviceorganisationen mere synlig som en attraktiv og mangfoldig arbejdsplads. Indsatserne strækker sig over en bred palette af indsatser, der alle kredser om tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere.

I den mere kuriøse afdeling, men som tydeligt understreger selskabets fokus på mangfoldighed, har ISS ved flere lejligheder i 2017 givet moralsk og symbolsk støtte til lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle ved at flage regnbueflaget samt sat konkrete tal på organisationens samfundsansvarlige økonomiske gevinster via den såkaldte ”Den Sociale Beregner”. Et værktøj, som ISS via Virksomhedsforum for Socialt Ansvar” (VSFA) selv for nyligt har været med til at lancere.

Vi er meget afhængige af dedikerede og engagerede medarbejdere. Derfor er vores CR-indsats vigtig i forhold til at fastholde vores mere end 7000 medarbejdere i Danmark. Med vores indsats forsøger vi at styrke engagement, motivation og stolthed

”Vores fokus på CR (Corporate Responsibility, Red.) har stor konkurrencemæssig betydning for ”People” indsatsen i forhold til fastholdelse, rekruttering og nye og nuværende kunder. Vi er meget afhængige af dedikerede og engagerede medarbejdere. Derfor er vores CR-indsats vigtig i forhold til at fastholde vores mere end 7000 medarbejdere i Danmark. Med vores indsats forsøger vi at styrke engagement, motivation og stolthed, da vi ved at det har stor betydning for den enkelte medarbejders loyalitet,” siger direktør for People & Culture, Lotte Hjortlund Andersen fra ISS Danmark.

ISS er kendt for at rekruttere folk fra svage samfundssegmenter, bl.a. flygtninge og socialt udsatte. Netop det perspektiv er, hvad VSFA’s nyligt lancerede ”Sociale Beregner” kan sætte tal og ikke mindst ord på. Den Sociale Beregner viser, at ISS sparede det danske samfund for 30 millioner kroner i 2017 ved at ansatte mennesker på ”kanten af arbejdsmarkedet”.

Den Sociale Beregner skal anskueliggøre den samfundsøkonomiske gevinst ved virksomheders sociale ansvar. Formand for VFSA er adm. direktør for ISS Danmark Flemming Bendt og ISS har derfor selv haft et stort aktiv i at udarbejde beregneren, der i første omgang er mere et kommunikationsværktøj end noget andet.

”Vi er ikke i tvivl om, at vores indsats kan betale sig – for den enkelte, for samfundet og for ISS. Det nye værktøj kan dog være med til at underbygge dette. Det kan dokumentere, hvad vores indsats som minimum er værd i kroner og ører og sætte fokus på ISS som en ansvarlighed virksomhed,” vurderer Lotte Hjortlund Andersen. Initiativet kan ses i direkte forlængelse af koncernens tidligere analyser af, at mangfoldighed og diversitet giver konkrete resultater på bundlinjen. Symbolikken er stærk og kommunikerer et klart budskab om en værdibaseret arbejdsplads, der bredt søger flere servicemedarbejdere.

I 2017 søsatte ISS whistleblower-ordningen ”Speak Up”, der retfærdigvis skal nævnes er mere end blot symbolik. Formålet er, at ISS’ ca. 500.000 medarbejdere gennem et nyt rapporteringssystem kan føle sig trygge til at råbe vagt i gevær, når de oplever uetiske handlinger.

Programmet understreger den store HR – og CSR-udfordring som en mangfoldig arbejdsplads udløser, idet mangfoldigheden nok skaber dynamik og kreativitet, men også potentielt værdimæssige konflikter. Samme logik om at beskytte koncernen mod negativ indvirkning på drift og resultater, kan læses i ISS’ nye automatiserede leverandør-screenings metode. ISS har et ocean af både etablerede og nye leverandører som håndteres. Det har været et problem, erkender ISS. ”Vi skal være sikre på, at vi ikke udsætter os selv for større risici, end hvad der er acceptabelt, og ofte skal vi også sikre, at vores leverandører lever op til vores kunders krav. I en global verden kan det være en udfordring at få det hele til at gå op i en højere enhed,” siger Lotte Hjortlund Andersen.

De mange mere eller mindre symbolske initiativer skal ses i lyset af en i forvejen meget omfattende CSR-strategi og rapportering, der dog stadig mangler lidt innovativ udvikling af nye ESG-nøgletal – fx det vigtige om medarbejdernes gennemstrømningstider – så symbolikken ikke sammen med regnbueflaget blot står og flagrer i luften, men faktisk kan kvantificere den bæredygtige værdi overfor investorerne endnu bedre.