Grøn omstilling økonomisk set: Vestas antyder nu, at koncernen kan komme gennem krisen uden at skulle ændre på resultatforventningen for i år. Det er da også nødvendigt med stabilisering i år.

Grunden skal lægges til et 2021, der for alvor skal vise, om den store vindmølleproducent kan vende tendensen til vigende indtjening. Med kvartalsmeddelelsen er det ikke blevet mere klart,...