Når de børsnoterede selskaber aflægger regnskab næste forår skal der oplyses om, hvad topchefens årsløn svarer til i antal medarbejderes gennemsnitlige årsløn. Økonomisk Ugebrevs kortlægning af topchefernes løn i 100 selskaber viser, at fem topchefer får, hvad der svarer til mere end 100 menige årslønninger – hvert år.

Hensigten med det nye nøgletal, som kaldes CEO Worker Pay...