Danske Bank står med endnu en møjsag, efter en politianmeldelse for markedsmisbrug, hvor der i ”stort omfang” er solgt og tilbagekøbt de samme aktier på kundemandater. Finanstilsynet har ikke fundet legitime årsager til transaktionerne.

Dagspressens afdækning af Finanstilsynets politianmeldelse for markedsmisbrug har langt hen ad vejen ført til den konklusion, at der mest er tale om...