Offentlighedens og politikernes fokus på topchefernes høje lønninger har givet anledning til et nyt nøgletal: CEO Worker Pay Ratio. Fem danske topchefer får mere end 100 gange en gennemsnitsløn for deres ansatte – hvert år, viser Økonomisk Ugebrevs kortlægning.

Hvornår får en adm. direktør for meget i løn? Og hvornår får han en lav aflønning? I USA og England har myndighederne pålagt børsnoterede selskaber at oplyse, hvor mange gennemsnitlige årslønninger for de ansatte, den adm. direktør får i årsløn. Rationalet er, at det sætter topchefens løn i perspektiv, og den kan lettere sammenlignes med andre CEO lønninger i andre selskaber.

Økonomisk Ugebrev har beregnet den såkaldte CEO Worker Pay Ratio for de 100 største børsnoterede danske selskaber, og undersøgelsen viser følgende:

For det første får fem danske CEO’er en årsløn på mere end 100 årslønninger for virksomhedens ansatte. Blandt andet i Carlsberg, Ecco, Danfoss og Pandora.

For det andet får CEO’erne i de 100 største selskaber i gennemsnit en løn svarende til 29 gange en gennemsnitlig lønmodtager i de samme selskaber. Overordnet er det ikke en høj aflønning sammenlignet med andre europæiske aktieindeks. Eksempelvis får CEO’erne i det tyske DAX indeks 89 gange en menig ansats årsløn, CEO’erne i franske CAC 40 får 91 gange en årsløn, og svenske OMXS 60 får 40 gange en årsløn.

For det tredje får CEO’erne i de 50 største danske selskaber en høj aflønning i en international sammenligning. Korrigeres for de mange små danske børsnoterede selskaber er de danske CEO lønningerne på et internationalt niveau eller over. I de 50 største danske selskaber får den adm. direktør i gennemsnit 44 gange den gennemsnitlige medarbejders årsløn.

Efter oplysning om CEO Worker Pay Ratio nu er ved at blive international best practice, er der også opstået debat om, hvad man egentlig kan anvende oplysningen til. Det amerikanske analysefirma Pay Governance gennemgår i et Viewpoint forskellige relevante overvejelser omkring tolkning af det nye nøgletal for CEO aflønning. Firmaet vurderer, at nøgletallet i høj grad afhænger af virksomhedens størrelse, branchens norm for cheflønninger, virksomhedens lønsomhed og lønniveau for den gennemsnitlige ansatte. Eksempelvis har CEO’en i danske ISS en ratio på hele 176, ikke mindst fordi den gennemsnitlige løn for de ansatte er meget lav.

En europæisk undersøgelse af CEO Worker Pay Ratio viser, at CEO’er i selskaber med en børsværdi mellem to og otte mia. kr. i gennemsnit får 14 gange en medarbejders årsløn. For selskaber med en børsværdi på 20 til 75 mia. kr. får CEO’er 45 gange lønnen for en gennemsnitsansat.

En anden undersøgelse gældende for de engelske FTSE 100 selskaber viser, at den gennemsnitlige CEO får 145 gange en ansats årsløn, mens tallet var 128 året før.

I USA skulle børsnoterede selskaber for første gang dette forår oplyse om CEO Worker Pay Ratio, og også hvordan de enkelte selskaber ligger i forhold til sammenlignelige selskaber og deres branche. Den første undersøgelse af de rapporterede data viser, at i selskaber med en børsværdi mellem seks og 30 mia. kr. får CEO i gennemsnit en årlig aflønning på 64 gange en ansats gennemsnitsløn, og i selskaber med en børsværdi over 150 mia. kr. får CEO’en en gennemsnitsløn på 213 årslønninger for en medarbejder i virksomheden.