Verdens største tobaksvirksomhed, Philip Morris, har investeret over fire mia. US dollars i teknologisk udvikling af produktet IQOS, der mindsker udledningen af skadelige og potentielt skadelige stoffer med 90 procent sammenlignet med tobaksrygning. Læs interview med CEO Janus Rasmussen i Philip Morris Danmark, der efterlyser flere nuancer i debatten om alternative tobaksprodukter.

Visionen for Philip Morris er, med koncernens internationale CEO André Calantzopoulos ord, en fremtid helt uden cigaretter. Administrerende direktør hos Philip Morris Danmark, Janus Rasmussen, er manden, der i Danmark er sat til at varetage transformationen på det danske marked. Og det er en besværlig øvelse, selvom markedet har taget ganske pænt imod det nye højteknologisk produkt.

Produktet opvarmer tobakken fremfor at brænde den af, og det reducerer betragteligt de skadelige konsekvenser hos brugerne.

”Mange tusinde rygere i Danmark er konverteret til IQOS og på verdensplan er ca. 6 millioner brugere af vores produkt. Det er stadig meget få af de samlede antal rygere. Men mange kender ikke til vores eller andre skadesreducerende produkter til de traditionelle tobaksvarer bl.a. fordi det er meget svært i Danmark at etableret en nuanceret debat om emnet. Det er meget sort eller hvidt,” siger Janus Rasmussen.

Han henviser til en nylig undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen, der viste, at for første gang i 20 år stiger antallet af rygere i Danmark. ”Vi så helst, at alle stoppede med at ryge, men det som ikke kom meget frem i lyset fra undersøgelsen var, at 43 procent af rygerne ikke ønsker at stoppe. Dem mener vi, at der skal være et mindre skadeligt alternativ til,” siger Janus Rasmussen.

Philip Morris har en vision og en forretningsplan for transformationen til en røgfri verden. De har et højteknologisk produkt til et segment, der ifølge Sundhedsstyrelsens analyse under alle omstændigheder vil konsumere tobak. Men accepten mangler de.
Mens flere af de fossile energiselskaber i stigende grad anerkendes af bl.a. investorerne for deres omstillingsplaner for mere grønne forretningsmodeller, er den samme øvelse i tobaksindustrien stadig særdeles umoden. Tobak er et etisk enten – eller.
Det ærgrer Janus Rasmussen, som efterlyser flere nuancer og viden i debatten om skadesreducerende produkter.

”Jeg kunne ønske mig, at den eksterne transformation i samfundet fulgte samme tempo som den interne transformation i Philip Morris. Jeg har i min organisation ingen cigaretrygere tilbage. De er alle skiftet til IQOS og medarbejderne har, fordi de forstår, kender og har viden om produktet, købt 100 procent ind på vores vision om en røgfri verden. Jeg efterlyser, at myndigheder eller andre ville nuancere debatten og informere om de mindre skadelige alternativer, der er til cigaretter,” siger Janus Rasmussen.
Han er i en offentlig debat med, NGO´er og myndigheder som Janus Rasmussen mener bør se mere nuanceret på alternative tobaksprodukter og se på transformationen af virksomheden mod nye og sundere tider.

”Vi ser mange transformationer i mange andre brancher, f.eks. i energisektoren og i bilindustrien, hvor rammene omkring forandringerne til en sundere og grønnere verden løbende drøftes. Den dialog er meget svær at etablere omkring tobaksindustriens transformation og det er ikke helt fair,” mener Janus Rasmussen.

Spejder man ud i den store internationale verden manifesterer enten-eller tankegangen sig synligt mange steder. Global Compact, verdens største rapporteringsorgan for samfundsansvar, har valgt ikke at optage medlemmer fra tobaksindustrien. Verdens største pengetank – den norske oliefond – har ekskluderet alle tobaksvirksomheder fra sit investeringsunivers. Herhjemme har bl.a. PKA, Pensam og Lærernes Pension ligeledes fravalgt investeringer i tobak. Men tobakken skiller vandende og tobaksinvesteringer finder man bl.a. hos Danica, Pension Danmark og PFA.

I detailleddet, altså ude ved kunderne, er verden ligeledes delt i et hold for skadesreducerende produkter, og i et hold som venter på regulering. Mens en del har valgt at gemme tobak og skadesreducerende produkterne væk bag skydedøre, så har andre dele af handlen forholdt sig anderledes til sagen og gemmer ikke skadesreducerende produkterne væk, kun den traditionelle tobak.

”Vi er glade for at dele af handlen tager stilling, men den offentlige mening om skadesreducerende produkter er endnu ikke landet. Vi håber, at vi får bedre muligheder for at kommunikere om vores nye produkter, den lavere sundsrisiko og vores vision. Men det er besværligt, når produktet bliver sidestillet med traditionelle tobaksprodukter, ” siger Janus Rasmussen.