8. udbudsrunde i Nordsøen: Beregninger fra Finansministeriet og lobbyorganisationen Olie Gas Danmark understøtter det økonomiske potentiale for olieudvinding i Nordsøolien.

Men beregningerne bygger på tal fra Det Internationale Energiagentur (IEA), der i årevis kraftigt har undervurderet udviklingen på det globale sol- og vindenergimarked. En mere realistisk fremskrivning ville ændre...