Mærsk kan med Den Internationale Søfartsorganisation IMO’s CO2-reduktionsaftale fra foråret i ryggen igen indtage klimaførerpositionen i shippingbranchen. Mærsks position som klima- og CSR-frontløber har de senere år været truet. Men positionen kan nu igen benyttes til at presse konkurrenterne yderligere. Det sker efter at lige konkurrencevilkår for CO2-reduktioner nu endeligt er...