ESG-ratingbureauerne vurderer, at Coloplast er blandt verdens 24 procent bedste selskaber til selskabsledelse efter de senere år at være rykket tæt på sine største internationale konkurrenter. CEO Lars Rasmussen træder af og bliver ny bestyrelsesformand. Han trodser dermed anbefalingen om, at en fratrædende CEO ikke indsættes direkte som formand.

ESG-analyse: Stik imod Komitéen for God Selskabsledelses anbefaling sætter Coloplasts nu afgående CEO Lars Rasmussen sig for bordenden i bestyrelseslokalet. Til december overtager han Michael Pram Rasmussens rolle som bestyrelsesformand.

Meddelelsen kom samtidig med årsregnskabet og er i ESG perspektiv interessant og langt mere bemærkelsesværdig end årets finansielle resultater, der generelt skuffede markederne en anelse, men samtidig dog lå helt i tråd med Coloplasts egne udmeldte forventninger.

Lars Rasmussen overtager formandsposten på et tidspunkt, hvor ESG-ratingbureauerne rangerer selskabets governanceindsats tættere på konkurrenterne end nogensinde før. Lars Rasmussens opgave som ny bestyrelsesformand kan derfor være at bringe Coloplast det sidste stykke helt op i verdenseliten i selskabsledelse.

Det er derfor en anelse paradoksalt, at han avancerer til bestyrelseslokalet ved at trodse Komitéens anbefaling (3.1.5) om ”at en fratrædende CEO ikke træder direkte ind som formand i bestyrelsen for samme selskab.” Det vil gøre det, ifølge anbefalingerne, besværligt for den nye CEO at agere uafhængigt af den tidligere direktør.

I 2016 var Coloplast af ESG-ratingbureauerne placeret i 50 percentilen på Governance ranglisten – altså en helt gennemsnitlig præstation i forhold til alle andre godt 18.000 ESG-raterede virksomheder i verden. Det var i sig selv ikke en ringe placering, men hellere ikke just prangende, når man sammenligner med Coloplasts største konkurrenter.

I seneste opdaterede ESG-data fra juli 2018 er Coloplast placeret i 76 percentilen. Med andre ord vurderer ESG-ratingbureauerne nu, at Coloplast er blandt verdens 24 procent bedste til selskabsledelse og er rykket meget tæt på konkurrenter som Smith & Nephew, Baxter International, Becton Dickinson og Boston Scientific, der henholdsvis placerer sig i 86, 77, 85 og 81 percentilerne.

 


Governance-placeringen fra CSRHUB bygger på i alt 19 datakilder, herunder ratings fra de væsentlige globale ESG-ratingbureauer som Thomas Reuter, MSCI, EIRIS, Ideal Ratings, Trucost og Vigeo. Samlet set er Coloplasts Governance indsatser vurderet på i alt 319 datapunkter, der distribueres i tre kategorier; bestyrelsessammensætningen, Ledelsesetik og implementering samt rapportering og gennemsigtighed.

Stærk udvikling under Michael Pram Rasmussen

Coloplast er det selskab i peergruppen, der på Governance-rating har udviklet sig mest over de seneste år. Det er naturligvis lettere at udvikle sin ESG-rating fra et lavt niveau end fra et i forvejen højt niveau. Men det viser, at Coloplasts Michael Pram Rasmussen har påtaget sig et stort ansvar. Coloplast betragtes i dag som en ansvarlig virksomhed med høj etisk integritet i ledelsen.

Det vil, alt andet lige, nok også gøre det en del sværere for Lars Rasmussen at markere sig lige stærkt som bestyrelsesformand, som han har gjort som CEO.

”Vi har en stærk kultur omkring vores ’code of conduct’ som ved sidste opdatering blev rullet ud og implementeret i alle ledelseslag. Derudover har vi også ’due diligence’-processer for distributører i forhold til anti-korruption og direkte leverandører i forhold til menneske- og arbejdstagerrettigheder. Endelig har vi en ligelig fordeling blandt køn i bestyrelsen” vurderer Corporate Responsibility Manager hos Coloplast, Christoffer Quist Weesgaard, om selskabets udvikling på Governance-mål.”