Brancheforeningen Olie Gas Danmark anbefaler, at der fortsat skal udvindes olie i Nordsøen. Men beregninger bag anbefalingen flugter ikke med Parisaftalen og bygger på opskruede fremskrivninger af olieprisen samt årevis undervurdering af markedsudviklingen i vedvarende energikilder, mener to globale tænketanke.

”Danmark risikerer at gå langt væk fra sit løfte om at være førende på...