Selvom 120 lande i 2008 underskrev en konvention, der forbyder brugen af klyngebomber, investeres der fortsat milliarder i klyngebombeindustrien. Nonprofitorganisationen PAX’ årlige opgørelse afslører både ”de gode” og ”de onde”. Altså de investorer med de mest solide ansvarlighedspolitikker, og dem der fortsat ikke sikrer ansvarligheden ned i underliggende investeringer. BankInvest og MP Pension er nye på listen over de bedste. Danske Bank erkender, at der er plads til forbedringer.

Hvert år før årsskiftet offentliggør non-profit og fredsorganisationen PAX sin årlige rapport om investeringer i den konventionsstridige klyngebombeindustri. I dette års udgivelse placeres MP Pension og BankInvest på PAX’ såkaldte ”Hall of Fame,” der viser de bedste finansielle institutioner med en tydelig formuleret og fuldt omfattende eksklusionspolitik overfor klyngebombeindustrien.

I ”Hall of Fame”- listen figurerer otte danske institutionelle investorer ud af i alt 48 på listen. Verdens institutionelle investorer har stadigvæk mindst ni milliarder dollar investeret i klyngebombeproducenter på trods af konventionen om forbud mod brug af klyngebomber. 120 lande har tilsluttet sig konventionen, herunder Danmark.

I PAX’s ’Hall of Fame’ figurerer udover de nye medlemmer MP Pension og BankInvest også ATP, Lægernes Pensionskasse, PenSam, PensionDanmark, PFA og PKA. PAX placerer desuden i år Danmark som ”best-practice” land, bl.a. fordi de slet ikke har kunnet registrere eksponering mod klyngebombeindustrien, som tilfældet var sidste år.

Dengang, som beskrevet i Økonomisk Ugebrev, blev det dokumenteret, at den danske børsnoterede kapitalforvalter New-Cap Holding gennem en underliggende fond havde investeret i den amerikanske klyngebombeammunitionsproducent Textron. Problemstillingen er, at det kan være svært at sikre sig i underliggende investeringer som fx passive investeringsfonde, ETF´er og derivater.

Investering i finansiering af klyngebomber
PAX’ årlige rapport fokuserer også på, hvorvidt det er ansvarligt at investere i andre børsnoterede finansielle virksomheder som for eksempel Citigroup, Blackrock og Vanguard, som alle er eksponeret overfor klyngebombeindustriengennem investeringer eller lån. Altså de ”indirekte” investeringer.

Hos BankInvest siger kommunikationschef Dag Holmstad: ”Vi har investeret i ETF’er fra BlackRock og Vanguard i vores digitale selvbetjeningsløsning til investeringer, Darwin, men ikke i ETF’er, hvor der optræder klyngevå-benvirksomheder. I ETF investeret mod regioner, hvor der typisk er klyngevåbenproducenter, er den eneste producent, Hanwha Corp, screenet ud af ETF’en. Der er således heller ikke eksponering mod klyngevåben der.”

I MP Pension er man også opmærksom på problemet: ”Der er udfordringer ved at investere i banker fra et ESG-perspektiv, da bankerne ofte har beholdninger i eller yder lån til selskaber, der kan have kontroversiel adfærd, herunder kontroversielle våben. MP Pension har beholdninger for godt 91 millioner DKK i Citigroup, som MP er i dialog med om en lang række ESG-emner, dog ikke bankens investeringer i selskaber, der blandt andet producerer kontroversielle våben. Det kan ikke udelukkes, at det kan blive et emne for dialog på sigt med Citigroup – eller andre banker,” siger Anders Schelde, investeringschef i MP Pension.

Danske Bank: Vi kigger på forbedringer
BT har tidligere dokumenteret, at investeringskunder i Danske Banks investeringsportal, June, indirekte satte penge i aktier hos kontroversielle våbenfabrikanter, der leverer til klyngebomber. PAX placerer Danske Bank i næstbedste gruppe – “Runners-up” listen – og skriver om Danske Bank, at: “To be listed in the Hall of Fame, Danske Bank should extend its policy to all its asset management activities, including all structured products and derivatives, external funds and exchange-traded funds (ETFs).”

I Danske Bank erkender man, at screeningerne kan forbedres. ”Selvom vi har tydelige retningslinjer i forhold til kontroversielle våben, kigger vi hele tiden på, hvordan vi kan styrke og udvide vores arbejde med bæredygtige investeringer, herunder vores position på kontroversielle våben,” siger Ulrika Hasselgren, chef for bæredygtige investeringer i Danske Bank. Blandt de næstbedste virksomheder, finder vi foruden Danske Bank også DIP og Nykredit samt Alm Brand.