Fem procent lavere markedsværdi. Det er hvad Total, som netop har overtaget Maersk Olie, forventer er konsekvenserne, hvis politikerne indfører en CO2 afgift på 40 dollars per ton for at holde stigningen i verdens gennemsnitstemperatur under to grader. Fremadskuende scenarier er på vej til at afløse en del af den tilbageskuende rapportering, skriver direktør Erik Alhøj fra Engagement International.

Konkurrenten Statoil forventer derimod at kunne øge sin markedsværdi med seks procent i samme situation. Det skyldes, at det delvist statsejede norske selskab mener at have tilpasset forretningen allerede på nuværende tidspunkt til en afgift på dette niveau. Amerikanske Exxon Mobile offentliggør ikke resultaterne af lignende scenarieanalyser. Men på selskabets seneste generalforsamling forpligtede 62 procent af selskabets aktionærer ledelsen til at rykke ud med tilsvarende forudsigelser inden næste års generalforsamling.

Fremadskuende scenarier er på vej til at afløse en del af den tilbageskuende rapportering, vi er vant til fra finansielle regnskaber. Det gælder ikke kun for klimaforhold og energiselskaber, men for flere forhold og virksomheder i alle brancher, fremgår det af anbefalingerne fra den såkaldte ”Task force on climate related financial disclosures” (TCFD), som blev offentliggjort i juni i år.

Da de bakkes op af toneangivende regeringer, organisationer, institutioner, virksomheder og institutionelle investorer over hele verden, forventes det, at anbefalingerne bliver implementeret i de nationale reguleringer over det meste af verden og vil danne forbillede for regnskabsrapportering om andre forhold generelt.

Der vil fortsat være behov for historisk baserede regnskaber, som kan dokumentere virksomhedernes værdier, forpligtelser og indtjeningsevne. Men som følge af stadig voldsommere ændringer i omverdenen er det ikke længere tilstrækkeligt. I Danmark er scenarieanalyserne endnu meget lidt udbredte. Men verdens største energi og forsyningsvirksomheder er i fuld gang med at se i krystalkuglen til næste års regnskabsrapportering, fremgår det af rapporteringerne til Carbon Disclosure Project (CDP) og Engagement Internationals løbende dialoger med de 100 børsnoterede selskaber, som har størst betydning for klimaændringerne.

Virksomhederne har behov for at få et overblik over konsekvenserne under forskellige forudsætninger, hvad der kan gøres for at afhjælpe dem og hvor robust de står tilbage

Scenarieanalyser kan hjælpe virksomhederne med at få et overblik over markante forhold, som klimaændringer, der først for alvor udspiller sig om nogle år og det med konsekvenser, som endnu er meget usikre. Virksomhederne har behov for at få et overblik over konsekvenserne under forskellige forudsætninger, hvad der kan gøres for at afhjælpe dem og hvor robust de står tilbage.

Lige så vigtigt er det, at virksomhederne rapporterer åbent om disse forhold, så investorer, långivere, forsikringsselskaber og andre interessenter kan tage deres nødvendige forholdsregler. Teoretisk er scenarieanalyser en proces til at identificere og vurderede potentielle implikationer af en række plausible fremtidsudfald under stor usikkerhed. Det er hypotetiske konstruktioner, som ikke er designet til at levere præcise forecasts. I stedet giver scenarierne en mulighed for at overveje, hvordan fremtiden kan se ud, forudsat at visse trends fortsætter eller særlige forhold indtræffer.

Scenarierne kan være kvalitative, kvantitative eller en kombination. Men det er vigtigt, at de er konsistente, logiske og baserede på eksplicitte forudsætninger, som fører til sandsynlige udviklingsspor.

Ifølge TCFD bør virksomheder i alle brancher i det mindste udarbejde kvalitative basisanalyser af, hvordan de påvirkes på kortere og længere sigt af forskellige klimascenarier. Det gælder ikke mindst det to graders scenarie, som stort set alle verdens lande er blevet enige om at støtte i Paris klimaaftalen fra 2015. Herudover foreslås det at inddrage to tre yderligere scenarier, som hviler på alternative forudsætninger.

Virksomheder i særligt klimaeksponerede brancher som energi, forsyningsvirksomhed, transport, landbrug, forsikring og turisme m.v. bør udarbejde grundigere kvantitative analyser af, hvad der vil ske, og hvad de selv vil gøre i de forskellige scenarier. Specielt skal der tages højde for de risici og forretningsmuligheder, der er forbundet med overgangen til et stort set CO2 frit samfund og de fysiske risici, der er forbundet med ekstreme vejrforhold som storme, forhøjet vandstand, tørke m.v.

Artiklen er skrevet af Erik Alhøj, direktør for Engagement International, som rådgiver institutionelle investorer om aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer i samarbejde med MSCI ESG Research.