Den tyske socialdemokratiske finansminister Olaf Scholz udtrykker forsigtighed i forhold til EU-forslag om offentlige land-for-land skatterapporteringer, der skal modvirke aggressiv skatteplanlægning i erhvervslivet. Skuffende, siger europaparlamentariker Jeppe Kofod (S). Brian Mikkelsen, der som erhvervsminister bakkede op om forslaget, fastholder Dansk Erhvervs holdning om, at offentlige land-for-land skatterapporteringer ikke er en god idé.

De største danske globale virksomheder kan igen foreløbig ånde lettet op. Vedtagelsen af EU-kommissionens forslag fra april 2016, om offentlige land-for-land skatterapporteringer får efter alt at dømme svært ved at blive gennemført i den nuværende form. De største danske selskaber skal fra regnskabsåret 2017 alene rapportere om emnet til skattemyndighederne.

Den tyske socialdemokratiske finansminister Olaf Scholz har på et møde sidst i juni i Det Europæiske Råd udtalt, at EU må være forsigtige og etablere et system, som kan accepteres af virksomhederne. Med Tysklands udmelding om en ny blødere tilgang til offentlige land-for-land skatterapportering tyder meget på, at offentligheden endnu engang må vente på, at få indblik i, hvor i verden og hvor meget multinationale selskaber betaler i selskabsskat.

Den danske regering har med opbakning fra et samlet folketing med ”Aftale om styrket indsats mod international skatteunddragelse” forpligtet sig til at ”støtte op om det nuværende EU-forslag om offentligt land for land-rapportering (…).”

Spørgsmålet er om Skatteminister Karsten Lauritzen vil tage kampen op med Tyskland, og argumentere for at Kommissionens forslag i sin nuværende form skal opretholdes. Skatteministeren har ikke svaret på Økonomisk Ugebrevs spørgsmål herom. Men regeringen er tidligere fra både erhvervsliv og NGO-verdenen blevet kritiseret for ikke at handle i overensstemmelse med folketingsaftalen.

Brian Mikkelsen i kovending

Regeringens officielle støtte til offentlige land-for-land rapporteringer bakkes generelt ikke op af dansk erhvervsliv. Hverken Dansk Erhverv eller Dansk Industri ønsker, at større virksomheder skal offentliggøre skatteoplysninger for de lande de opererer i.

Dansk Erhverv oplyser til Økonomisk Ugebrev Ledelse, at holdningen til spørgsmålet er den samme som hidtil på trods af, at tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsen nu er direktør for interesseorganisationen.

Brian Mikkelsen bakkede op om offentlige land-forland skatterapporteringer som politiker og erhvervsminister, men arbejder imod som direktør for Dansk Erhverv. Hvad der er godt for Danmark, er altså ikke altid godt for dansk erhvervsliv, der generelt opfatter åbne land-forland rapportering som konkurrenceforvridende og grobund for mere forvirring end klarhed.

Revision eller skatteteknik?

Et af stridspunkterne i EU er, hvorvidt offentlige skatterapporteringer er et revisions- eller et skatteteknisk anliggende. Det har nemlig stor betydning for, hvorvidt et forslag kan stemmes igennem EU-systemet. Ifølge det uafhængige skattenetværk, The Tax Justice Network, forsøger Olaf Scholz med et velkendt procespolitisk trick at flytte dagsorden om offentlige land-for-land skatterapporteringer væk fra at være et revisionsspørgsmål, der kun kræver et flertal for at blive stemt igennem, til et skatteteknisk spørgsmål, der kræver enstemmighed for at blive besluttet.

Behandles spørgsmålet som et skatteteknisk spørgsmål vil EU-lande som fx Luxembourg, Malta, Irland og Cypern kunne nedlægge veto mod forslaget. Det forringer alt andet lige mulighederne for ny lovgivning om offentlige lande-for-lande skatterapporteringer.

Dansk Erhvervs opfattelse er ifølge deres skattepolitiske chef Jacob Ravn, at spørgsmålet er af skatteteknisk karakter. ”Derfor bør det vedtages med enstemmighed,” oplyser Jacob Ravn til Økonomisk Ugebrev Ledelse.

Den danske socialdemokratiske europaparlamentariker Jeppe Kofod er skuffet over Olaf Scholz’ udmeldinger. Til Netavisen PIO, der tager afsæt i et demokratisk socialistisk idégrundlag, siger Jeppe Kofod at ”Det her er jo en gave til Luxembourg, Irland og de andre lande med lave skattesatser. For mig at se er det helt grotesk, at den tyske regering gør det her.”