Helt nye tal fra EU’s CO2-kvotesystem viser, at CO2-udledningerne stiger for førte gang i syv år, ligesom CO-emissioner udenfor kvotesystemet er stigende. Hele den samlede globale energirelaterede CO2-udledning steg ligeledes i 2017 – for første gang i fire år. World Bank konstaterer i ny rapport, at verdenssamfundet er langt fra at kunne opfylde verdensmål nummer syv om bæredygtig energi i 2030. Det bliver vanskeligt at indfri Parisaftalen, siger ekspert.

Europæerne afventer tålmodigt virkningerne fra EU’s reform af CO2 kvotesystemet (EU ETS), der på længere sigt skal øge kvoteprisen og dermed, ifølge den seneste miljøøkonomiske vismandsrapport , reducere CO2-udledningerne i EU. Men ifølge nye offentliggjort EU verificerede tal fra kvotesystemet stiger CO2-udledningerne indenfor kvotesystemet nu for første gang i syv år.

Den britiske klimatænketank Sandbag vurderer, at også CO-emissioner udenfor kvotesystemet er stigende. Samlet set er den samlede CO2-udledning i EU altså på vej i den helt gale retning i forhold til målene i Parisaftalen.

De stigende CO2-emissioner indenfor kvotesystemet flankeres nedslående af friske tal fra Det Internationale Energiagentur, der rapporterer om en stigning i den samlede globale energirelaterede CO2-udledning på 1,4 procent i 2017. Stigningen sker i dette segment efter tre år uden stigning i udledningen.

Hvis vi skal leve op til Parisaftalen, må vi, som globalt samfund, kun udlede yderligere 750 gigaton mere CO2. Det bliver meget vanskeligt at overholdeprofessor

 

”Hvis vi skal leve op til Parisaftalen, må vi, som globalt samfund, kun udlede yderligere 750 gigaton mere CO2. Det bliver meget vanskeligt at overholde. Hvis vi ikke gør det i små bidder, så er der grænser for, hvor længe, vi kan skubbe problemet foran os,” vurderer professor Kathrine Richardson , som er leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet, over for fagbladet Ingeniøren.

World Bank: Vi er langt fra globale SDG-energimål
23. maj udsendte World Bank analysen ” Tracking SDG7: The Energy Progress Report 2018 ”, der konstaterer at verden ikke er på vej til at opfylde de globale 2030-energimål defineret i SDG 7, selvom der også gode tegn at spore i hovedsagelig Asien og Afrika (syd for Sahara) og i Latinamerika.

Analysen viser, at Danmark henter 33 procent af sin energi fra vedvarende energikilder, mens fx Sverige er helt oppe på 53 procent. Det globale gennemsnit er 17,5 procent, hvoraf 9,6 procent repræsenterer moderne former for vedvarende energi som geotermisk energi (udnyttelse af opvarmet vand i undergrunden), vandkraft, sol og vind, resten stammer fra traditionelle anvendelser af biomasse (fx brændsel og trækul).

Verdensmål nr. 7 opstiller ikke et fast mål for vedvarende energi, men kræver en ”betydelig stigning” i andelen af vedvarende energikilder. På baggrund af de nuværende tendenser forventes den vedvarende andel at nå op på kun 21 procent inden 2030 (fra 16,7 procent i 2010), hvilket World Bank vurderer er langt mindre end den stigning, der kræves for at leve op til Verdensmål 7 i 2030.

Emissionerne under EU-kvotesystemet faldt i gennemsnit 2,7 procent om året i de første 11 år af kvotesystemets levetid – fra 2005 til 2016. I 2010 steg emissionerne med 2 procent efter et stort fald på 11 procent i 2009.

Brunkul og industri forårsagede de største stigninger i CO2-emissionerne, hvor industri alene udledte to procent mere CO2 end året før. Emissioner fra luftfarten (kun ruter internt i EU og ruter ind og ud af EU) fortsætter med at stige, hvor Ryan Airs manglende etiske vilje indenfor arbejdstagerrettigheder tilsyneladende også udtrykkes i manglende evne til at begrænse CO2-udledningerne. Ryan Air udledte 9,3 millioner ton CO2-emissioner i 2017. Det svarer til 25 procent af hele Danmark samlede CO2-emissioner på 36,7 millioner ton (2016-tal) fra energiforbruget.

Syv af de største CO2-udledere er brunkulskraftværker fra Tyskland, mens Polen kan ”prale” med at have det mest udledende brunkulskraftværk, Belchatów-kraftværket, der udleder 37,6 millioner ton CO2 – altså mere end hele Danmarks udledninger i 2016.

Danskerne kan dog isoleret glæde sig lidt over, at Danmarks samlede udledninger indregnet i kvotesystemet falder. Blandt andet Aalborg Portlands, Thomas Cook Airlines Scandinavias, Danish Air Transports og Cheminovas massive udledninger opvejes altså af reduktioner andre steder.