Den finansielle sektor i EU skal inden udgangen af 2022 indstille sig på helt nye krav til rapportering på miljø og klima. EU-Rådet og Parlamentet er nemlig netop blevet enige om at vedtage to af Kommissionens forslag til forordning om Sustainable Finance. Forordningerne gælder direkte og skal ikke som EU-direktiver indarbejdes i national lovgivning. Et nyt CO2-benchmark skal indarbejdes...