Europa-Parlamentets økonomi- og valutaudvalg (ECON) strammer nu Kommissionens første forslag til ”Sustainable Finance.” EU’s ambition om at være global bannerfører på bæredygtighed kan tvinge den finansielle sektor til at oplyse om ESG-indikatorer og risici i investeringsbeslutninger. ECON’s forslag står i skærende kontrast til den generelle holdning i finansverdenen, der ikke bryder sig om bindende lovkrav om bæredygtighed. Hvidvasksagerne svækker finanssektorens position.

EU-parlamentarikerne strammer nu EU-Kommissionens første formuleringer om en bæredygtig reform af den europæiske finansielle lovramme. EU-parlamentarikerne lægger op til, at alle finansielle aktører, og nu også bankerne, skal underlægges obligatoriske krav om ens definitioner af bæredygtige investeringer – og også om risici og præferencer.

De kræver også, at bæredygtige kriterier bliver obligatoriske i incitamentsordninger for finanssektorens topledere. Der er tale om forslag til en forordning, der, hvis den i sidste instans vedtages i Ministerrådet, automatisk bliver en del af medlemsstaternes retsorden. ECON udvalget udfordrer dermed den finansielle sektor, der ifølge hørringssvar i sagen fra bl.a. Finans Danmark og den danske regering generelt ikke ønsker bindende myndighedsindblanding i ESG-spørgsmål.

Opbakning af 72 procent i undersøgelse

Holdningen bekræftes af 72 procent af 645 respondenter i en dugfrisk undersøgelse blandt CFA Society medlemmer. Overvejelser om ESG-faktorer bør overlades alene til investeringsforvalterne og deres kunder – dvs. markedskræfterne alene, mener størstedelen af den finansielle sektors medarbejdere altså. CFA Society oplyser til Økonomisk Ugebrev, at 12 danske medlemmer har deltaget i undersøgelsen og deres svar repræsenterer hovedresultatet.

Det er EU-kommissionens første af i alt tre forslag i den samlede pakke om ”Sustainable Finance,” der har været behandlet i Europa-Parlamentets vigtige økonomi- og valutaudvalg, som bl.a. den Europæiske Central Bank står til regnskab overfor. EU-politikerne i ECON-udvalget skærpede formuleringerne i Kommissionens forslag til ”offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici” med 39 stemmer for, og kun 2 imod.

Næste skridt mod at få navigeret de manglende investeringer, som Kommission vurderer årligt til at være 177 mia. euro, i en bæredygtig retning, er nu til afstemning i EU-parlamentet. Kommer forslaget igennem her, vil det være op til EU’s regeringschefer i Ministerrådet politisk at beslutte, hvorvidt det også skal blive til bindende EU-lovgivning.

Generelt er det EU’s ambition at være global bannerfø-rer på bæredygtighed, hvilket ikke altid er foreneligt med enkelte landes eller industriers særinteresser, trods Parisaftale og poliske vedtaget klimamål.

Banker er nu indskrevet i forslaget

Hidtil har kreditinstitutter, herunder traditionel bank-og udlånsvirksomhed, ikke været nævnt i forslaget, der har haft fokus på investeringsselskaber, pensionsselskaber, porteføljeforvaltere og andre aktører, der ”disclosures to end-investors.” Det har ECON-udvalget nu ændret, og skriver bl.a., at “banks still hold the key to making finance more sustainable in the European financial landscape. Therefore they should be fully included in the scope of this Regulation.”

Desuden besluttede ECON, at forslaget skal udvide kravet om en fælles definition på bæredygtige investeringer til også at indeholde definitioner på bæredygtige risici og bæredygtige præferencer. ”A definition of ‘sustainability risks’ is needed to ensure a minimum level of consistency (…). The definition should strike the right balance between commitment and flexibility, which means that its application should, after a transitional period, be mandatory and standardized (…).”