Både Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Metal og andre har været hurtigt ude med kraftige advarsler om Klimarådets anbefaling om en CO2-skat på 1.500 kroner pr. CO2 ton udledt.

Det vil medføre lækage, hvor udledningerne blot stiger i udlandet, eller virksomheder og produktion forsvinder ud af landet, lyder kritikken.

Men interesseorganisationernes automatreaktioner taler stik imod...