En langt større gruppe virksomheder end tidligere står for første gang overfor et lovpligtigt krav om rapportering på samfundsansvar i årsregnskabet for 2018. En undersøgelse, udarbejdet af Økonomisk Ugebrev i samarbejde med Dansk Erhverv, viser at mange virksomheder i tråd med lovens ånd er indstillet på at reformulere forretningsmodellen så den i højere grad afspejler de nye CSR-krav. Det kan skubbe gang i en innovationsbølge, vurderer ekspert.

Hele 1100 virksomheder i dansk erhvervsliv skal for første gang rapportere lovpligtigt om samfundsansvar, når de inden 31. maj skal aflægge årsregnskab. Det drejer sig om virksomheder i regnskabsklasse C, der skal rapportere efter de samme regler som de største virksomheder i henhold til EU-direktiv, som blev implementeret i dansk lovgivning tilbage i april 2015.

Kravet til forretningsmodellen etablerer med det langsigtede perspektiv en bæredygtighedshorisont, som passer godt med FN’s verdensmål. Det åbner for innovative processer

Selvom det i første omgang sikkert alene handler om tilpasninger til formuleringer i ledelsesberetningen, kan kravene sætte gang i en innovativ udvikling blandt de mellemstore virksomheder, som gerne vil vise omverden, hvordan og på hvilket niveau virksomheden agerer i forhold til ESG-målestokken.

De nye rapporteringskrav ses at motivere de mellemstore virksomheder til at udnytte det forretningspotentiale i samfundsansvar og Verdensmål på samme måde som de allerstørste.

Oplysningskravene omhandler, at forretningsmodellen indeholder en beskrivelse af koblingen mellem strategi, kerneforretning og virksomhedens tilgang til samfundsansvar. Dermed skal virksomhederne definere CSR mere direkte i forhold til konkrete ydelser og produkter.

”Beskrivelsen af forretningsmodellen bør typisk inkludere emner som virksomhedens forretningsområder, produkter og tjenesteydelser. Virksomheden skal også kunne forklare, hvordan den skaber og bevarer værdi gennem sine produkter eller tjenesteydelser på længere sigt,” siger partner Birgitte Kofod Olsen fra Carve Consulting, der har bistået regeringen med viden om CSR og analyseret de største børsnoterede virksomheders CSR-rapportering.

”Soft Law” gælder stadig

Bestemmelserne i årsregnskabsloven er fortsat ’soft-law’ underlagt et følg-eller-forklar princip. Virksomhederne kan dermed undlade at rapportere, men skal i så fald forklare hvorfor. Loven tilsiger, at virksomhederne skal give en beskrivelse af deres forretningsmodel og oplyse om politikker for samfundsansvar, miljø, klimapåvirkninger, sociale og medarbejder forhold, menneskerettigheder samt antikorruption og bestikkelse.

”Kravet til forretningsmodellen etablerer med det langsigtede perspektiv en bæredygtighedshorisont, som passer godt med FN’s verdensmål. Det åbner for innovative processer i forhold til, hvordan virksomhederne kan påvirke miljø og mennesker på en positiv måde, og samtidig skabe værdi for deres forretning Og omvendt, hvor der er risiko for at påvirke negativt, og håndtere og reducerede denne risiko,” siger Birgitte Kofod Olsen.

De første resultater fra undersøgelsen viser bl.a., at mere end en tredjedel agter at reformulere forretningsmodellen, og prioritere at rapportere om, hvordan de ”kommer fra politik til handling” og de ”resultater, de har opnået eller forventer at opnå.” Se alle svarene i oversigten nedenfor.