Erhvervsminister Rasmus Jarlov melder nu klart ud, at Danmark ikke bør gå forrest i forsøget på at få EU til at gennemføre obligatoriske land-for-land skatterapporteringer for de største virksomheder i verden. Tidligere ville regeringen gå aktivt foran. Regeringen støtter dog stadigvæk forslaget, der skal svække globale virksomheders muligheder for aggressiv skatteplanlægning. Regeringen mener, at den nye linje flugter med en folketingsaftale om at spille en ”offensiv” og ”aktiv” rolle i bekæmpelsen af skattely.

Regeringen støtter fortsat op omkring EU-kommissionens forslag om, at skatteoplysningerne skal offentliggøres land for land, også udenfor EU, fremgår det af talepapiret fra et samråd i Folketingets Skatteudvalg. Med henvisning til folketingets ”Aftale om styrket indsats mod international skatteunddragelse” støtter regeringen også op om en ”offensiv indsats på internationalt niveau.”

Forslaget kan risikere at føre til konkurrenceforvridning og derfor mener vi heller ikke, at Danmark bør gå forrest

 

Men den ”offensive” indsats rækker, ifølge Rasmus Jarlov, tilsyneladende ikke til, at Danmark ser sig selv som foregangsland i forhandlingerne i EU om det endelige forslag. ”Forslaget kan risikere at føre til konkurrenceforvridning, og derfor mener vi heller ikke, at Danmark bør gå forrest – det er også svært, når forhandlingerne er blokerede – men vi kan altså støtte yderligere offentlig rapportering med afsæt i den brede politiske aftale fra 2017,” udtalte ministeren.

Selvom regeringen ikke direkte udtrykker det, tyder meget på, at regeringen også endegyldigt er bakket ud af muligheden for at indføre land-for-land rapportering i Danmark – og dermed også reelt muligheden for at vise lederskab på området. Men det er fortsat uklart hvad regeringen mener, vurderer Dansk Erhverv.

”Jeg mener desværre ikke, at regeringen har rykket sig substantielt i vores retning. Dog er det positivt, hvis man med den tidligere formulering mente, at man skulle gennemføre lovgivningen i DK alene, hvis der ikke kunne opnås enighed om det i EU. Hvis man nu er gået væk fra dette, for mig nye, synspunkt, så er det godt,” siger Jakob Ravn, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv, der generelt er modstander af offentlige land-for-land skatterapporteringer. Interesseorganisationen mener, at åbne skatterapporteringer land-for-land vil medføre konkurrenceforvridning og mere forvirring end opklaring.

Regeringen kalder selv udmeldingen for ”en ændret linje”, og den nye holdning er altså, at Danmark vil støtte EU-lovgivning om offentlige land-for-land rapporteringer i sin nuværende form. Men regeringen afventer altså, at andre skal tage politiske initiativer og fremme sagen.

Regeringen mener også, at det er helt afgørende at der tillige indføres en sikkerhedsklausul, så virksomheder kan undlade at offentliggøre oplysninger, der kan skade virksomhederne. I det nuværende forslag gælder den fire år, hvorefter oplysningerne skal offentliggøres i henhold til gældende oplysningskrav.

Svær balancegang for regeringen

Økonomisk Ugebrev har tidligere beskrevet, at regeringen står i en svær balancegang mellem erhvervslivets organisationers grundlæggende holdning om, at offentlige land-for-land skatterapporter ikke er en god idé, og forpligtelsen i aftalen mellem alle folketingets partier. Aftalen formulerer, at Danmark både ”offensivt” og ”aktivt” skal arbejde for offentlige land-for-land skatterapporteringer. Det er elastiske formuleringer i metermål, og det benytter regeringen sig af, selvom den seneste udmelding ikke kan tolkes ret meget anderledes end en svagere position, der dog stadig støttes.

Hos NGO’en Mellemfolkeligt Samvirke hæfter man sig i første omgang også ved, at regeringen fortsat holder sig til aftalen med folketinget. ”Overordnet er det meget positivt, at regeringen støtter offentlig land-for-land rapportering for alle lande, også udenfor EU,” siger politisk direktør i Mellemfolkeligt Samvirke, Lars Koch.

Men Lars Koch er også bekymret for regeringens ændrede linje. ”Vi havde dog forventet, at regeringen ville gå forrest i kampen mod brug af skattely og aktivt arbejde for, at direktivet bliver vedtaget. Regeringens position ligner, at Danmark fortsat ikke vil bruge EU aktivt til at fremme folketingets ønske om at tage et opgør med skattely og skattefifleri fra store selskaber,” vurderer Lars Koch.

Forhandlingerne i EU er gået i stå, idet der er strid om hvorvidt forslaget om offentliggørelse af land-for-land skatteoplysninger er af skatteteknisk karakter, der efter EU-reglerne vedtages med enstemmighed. Eller om forslaget er et selskabsretsligt forslag, som vedtages efter et kvalificeret flertal.