Grøn omstilling: Siden fødslen i 2005 har det europæiske CO2-kvote handelssystem (EU ETS) levet et barsk liv med mistillid og dysfunktionelle markedsegenskaber. Handelssystemet har hidtil hverken kunne levere nævneværdige reduktioner i CO2-udslip fra energisektoren eller den energitunge industri og luftfarten. Den har heller ikke vakt finansielle spekulanters interesse. Men med reformen...