Regeringens og Finansministeriets klodsede håndtering af Danmarks bidrag til FN’s 17 Verdensmål (SDG = Sustainable Development Goals) skal nu overvåges af en bredt funderet parlamentarisk arbejdsgruppe under Finansudvalget, der er et af Folketingets mest magtfulde udvalg. Arbejdsgruppen nedsættes bl.a. som konsekvens af Økonomisk Ugebrevs artikler om regeringens og Finansministeriets kritisable håndtering af Verdensmålene.

Den nye parlamentariske arbejdsgruppe om Verdensmålene under Folketingets Finansudvalg er initieret af bl.a. Socialdemokratiets finansordfører og næstformand i finansudvalget Benny Engelbrecht. Han bliver også leder af arbejdsgruppen, hvis formål er at sikre fremdrift i forhold til opfyldelse af Verdensmålene i Danmark.

Nedsættelsen af arbejdsgruppen er ligeledes inspireret af den kritik af regeringen som blandt andet Økonomisk Ugebrev har gjort opmærksom på,” siger Benny Engelbrecht.

 

Hidtil har regeringen gennem Finansministeriet helt uden opsyn og kontrol kunne koordinere Danmarks indsatser mod indfrielsen af Verdensmålene – herunder også, hvordan hele beregningsgrundlaget skal formuleres i forhold til at vurdere målsætninger.

Regeringen har været meget lukket om processen og kun indviet særlig udvalgte aktører. Det har fået 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer i netværket 92-gruppen til at udgive en ”skyggerapport” som modspil til regeringens første fremdriftsrapport for Verdensmålene.

”Arbejdsgruppen skal sikre et bredt parlamentarisk grundlag for Verdensmålene, og at den til enhver tid siddende regeringens mandat til afrapportering overfor FN, er forankret bredt politisk og i civilsamfundet. Nedsættelsen af arbejdsgruppen er ligeledes inspireret af den kritik af regeringen som blandt andet Økonomisk Ugebrev har gjort opmærksom på,” siger Benny Engelbrecht.

Benny Engelbrecht oplyser også, at formålet med arbejdsgruppen er todelt. Dels skal arbejdsgruppen sikre en gennemsigtig politisk proces fremadrettet, og dels kontrollere, at regeringen – uanset hvilken – holder fast i SDG-dagsordenen.

”Jeg vil også gerne understrege, at Finansministeren over for mig har tilkendegivet behovet for en arbejdsgruppe. Foreløbig skal arbejdsgruppen sidde i to år, dvs. på hver sin side af det kommende folketingsvalg. I tilfælde af regeringsskifte har vi formuleret, at det er hensigtsmæssigt hvis formanden for arbejdsgruppen repræsenterer oppositionen. Så hvis vi efter valget får en S-ledet regering vil jeg ikke længere være formand. Danmark har brug for, at Verdensmålene håndteres bredt og åbent – uanset hvem, der sidder i regering,” siger Benny Engelbrecht.

Ifølge Benny Engelbrecht har nedsættelsen af arbejdsgruppen om Verdensmålene altså i høj grad afsæt i den kritik, som er haglet ned over regeringens og Finansministeriets hidtidige tilfældige koordinering af Danmarks bidrag til Verdensmålene. Kritikken er beskrevet i flere artikler på Økonomisk Ugebrev Samfundsansvars sektion om Verdensmål .

”Det er vigtigt, at vi får etableret en arbejdsform, der har bred appel i samfundet. Derfor vil forslaget til arbejdsgruppen også blive sendt i offentlig høring,” siger Benny Engelbrecht.

Lukket og politiserende tilgang

Kritikken af regeringen, der både kommer fra dele af erhvervslivet, oppositionen og civilsamfundet, går på, at regeringen og Finansministeriet har valgt en særdeles lukket og politiserende tilgang til Verdensmålene. Kritikken lyder, at regeringen udelukkende benytter sit eget regeringsgrundlag som målestok for Danmarks bidrag til indfrielsen af Verdensmålene.

Desuden er regeringen blevet kritiseret for ikke at ville sende beregnings- og vurderingsgrundlaget for Danmarks bidrag til Verdensmålene i offentlig høring. Vurderingsgrundlaget skal bl.a. benyttes til at ”kvalitetssikre”, at alle fremtidige lovforslag konsekvensvurderes i forhold til Verdensmålene.

Hidtil har Finansministeriet – formentlig som følge af regeringens politiske pres, og ifølge medieeksperter formentlig også i strid med miljøoplysningsloven, nægtet at give Økonomisk Ugebrev aktindsigt i forhold netop omkring beregnings- og vurderingsgrundlag. Sagen vurderes i øjeblikket af Folketingets Ombudsmand i forhold til om finansministeriet fejlfortolker miljøoplysningslovens bestemmelser om aktindsigt.

Den yderst sparsomme indsigt som Finansministeriet indtil videre har fremsendt Økonomisk Ugebrev, fremstår som en meget tilfældig proces, hvor flere ministerier har haft svært ved at bidrage med kvalificeret input, fordi Finansministeriet ikke konkret formulerer, hvilke data den søger og hvilke mål, der er defineret for de enkelte ressortområder og hvordan det hele relaterer sig til Verdensmålene.

Samme erkendelse har fået Benny Engelbrecht til at reagere ved at stille spørgsmål den 4. oktober til Finansministeren, hvor han beder ”ministeren oversende en oversigt over ministeriernes ressortfordeling af de enkelte mål og delmål under FN’s 17 verdensmål?” Ministeren har endnu ikke svaret, men Benny Engelbrecht er dermed allerede i gang med at rydde op i regeringens Verdensmåls-rod. Idéen om arbejdsgruppen har været velkendt, siden Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål (2030-Netværket), i maj til alle Folketingets udvalg udsendte et brev om anbefalinger til udvalgene om arbejdet med Verdensmålene.