Kun to år efter vedtagelsen i 2015, er tusindvis af private virksomheder over hele verden godt i gang med at implementere FN’s 17 verdensmål. Det fremgår af ”United Nations Global Compact Progress Report 2017”, som blev fremlagt i denne uge. Rapporten afslører også udfordringer i virksomhederne med at skabe forståelse for samfundsansvar blandt mellemledere samt manglende rapportering til ejere, skriver Erik Alhøj, direktør i Engagement International.

Mest populært er det at udvikle ny forretning, som skaber jobs, generel økonomisk vækst, sundhed og lighed mellem kønnene. I den anden ende af skalaen er virksomhederne mindst interesserede i de verdensmål, der har at gøre med beskyttelse af liv under vandet og på jorden, sult, fred og retfærdighed.

Det fremgår af ”United Nations Global Compact Progress Report 2017”, som blev fremlagt i denne uge i forbindelse med FN’s generalforsamling i New York. Rapporten bygger på en ny undersøgelse af, hvor langt de tilknyttede 9.500 private virksomheder er nået med dels at integrere organisationens ti principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, og dels hvordan de bidrager til FN’s 17 Verdensmål (SDG’s).

Undersøgelsen viser, at 75 pct. af de 1.950 virksomheder, som har deltaget, er godt i gang med at inddrage verdensmålene i deres forretninger. Samtidig fortsætter den stærkt stigende tilslutning til UN Global Compact fra 44 private virksomheder i 2000 til nu 9.500 med mere end 66 millioner ansatte i 45 lande over hele verden.

En af virksomheder, der fremdrages som et positivt eksempel er Dong Energy. For ti år siden et af de mest kul-intensive energiselskaber i Europa. Nu verdens største offshore vindselskab med den største andel af vedvarende energi i el og varmeproduktionen i Europa og samtidig blandt de hurtigst voksende. En transformation som kan sættes i forbindelse med verdensmålet om begrænsning af klimaændringerne, men som først og fremmest er god forretning. ”Vi har ikke taget én eneste beslutning som ikke skabte værdi og som ikke var den bedste måde at investere vores kapital,” siger virksomhedens administrerende direktør Henrik Poulsen.

Forankringen i den absolutte topledelse betragtes som helt central for hvor hurtigt ændringerne slår igennem. Og det tegner godt. I 69 pct. af virksomhederne er den administrerende direktør involveret, mens 47 pct. involverer deres bestyrelse – en stigning på 28 pct. siden 2015.

UNGlobal Compact definerer en bæredygtig virksomhed som én, der sikrer, at dens forretningsaktiviteter ikke har negativ indvirkning på mennesker, samfund, miljøet og økonomien. Efter at menneskerettigheder og anti-korruption i en årrække har haltet noget efter miljø og arbejdstagerrettigheder har mere end 90 procent af de private virksomheder nu politikker og praktikker for alle fire områder. Men der er fortsat en del at gøre. F.eks. udfører kun 15 pct. en risiko eller impact assessment omkring menneskerettigheder. Det er 22 pct. når det gælder anti-korruption, 31 pct. arbejdstager rettigheder og 58 pct. miljø.

Mange virksomheder har også problemer med at skabe samme forståelse for principper og mål blandt mellemlederne, som der kan registreres på toplederniveau

Spørger man virksomhederne om deres største udfordringer på området, peger de fleste på vanskelighederne ved at dække hele leverandørkæden, som det normalt anbefales. Her er dog også fremgang. F.eks. er andelen af virksomheder som stiller krav til leverandørerne om arbejdstagerrettigheder steget fra 32 pct. i 2008 til nu 64 pct. Mange virksomheder har også problemer med at skabe samme forståelse for principper og mål blandt mellemlederne, som der kan registreres på toplederniveau. Et instrument til at ændre på dette kunne være at en del af aflønningen var afhængig af resultaterne på bæredygtighedsområdet. Det sker kun i 9,5 pct. af virksomhederne i dag.

Det vigtigste motiv for UN Global Compact virksomheder til ekstern rapportering er branding og det incitament, der følger med til at indføre de nødvendige interne processer og systemer. Derimod er der overraskende beskeden fokus på rapportering til ejerne. Kun 36 pct. af de adspurgte virksomheder nævner det som et selvstændigt formål med rapporteringen at orientere investorerne om initiativer og resultater på bæredygtighedsområdet. Måske fordi virksomhederne ikke føler noget stort pres fra den side på trods af en markant vækst i ansvarlige investeringer.

Artiklen er skrevet af Erik Alhøj, direktør for Engagement International, som rådgiver institutionelle investorer om engagement og ansvarlige investeringer i samarbejde med MSCI ESG Research.