Interview: Udviklingsministeren har en central rolle i P4G, regeringens nye globale initiativ om offentlige-private partnerskaber for indfrielsen af Verdensmålene. Ulla Tørnæs mener, at PG4 markerer et paradigmeskifte for hvordan udviklingsbistand i fremtiden skal håndteres. ”Udviklingsbistand skal være katalysator for private investeringer,” siger Ulla Tørnæs i dette interview til Økonomisk Ugebrev.

Regeringens kongstanke om, at den private sektor gennem nye forretningsmodeller og globale partnerskaber skal spille en absolut hovedrolle for opfyldelse af FN´s 17 Verdensmål (SDG) understreges med åbningen (fredag d. 19. oktober) i København af det første P4Gsummit – Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) har som medformand af P4G-bestyrelsen en helt central rolle i, at P4G bliver en succes. Og foreløbig ser initiativet ud til at have ramt meget præcist ned i en stigende efterspørgsel efter udvikling af nye partnerskaber og forretningsmodeller, der både kan levere økonomisk vækst og bæredygtig udvikling i udviklingslandene.

På baggrund af 450 ansøgninger fra 80 forskellige lande har P4G-ledelsen valgt at støtte 24 projekter, hvoraf seks har dansk deltagelse. P4G har blandt andet støttet et samarbejde mellem Grundfos og Dansk Flygtningehjælp om at sikre bæredygtig vandforsyning til et flygtningesamfund i Uganda. Også Arla Foods, Novozymes og Folkekirkens Nødhjælp har fået støtte til et partnerskab om en særlig proteinrig kiks baseret på quinoa fra etiopiske bønder. Kiksen kan løse nogle af problemerne med fejlernæring i Afrika og samtidig bringe indtjening til danske virksomheder.

 

Der er nogle gange alt for mange ord og kun lidt handling. Derfor har vi taget initiativ til P4G

 

”Målet er at styrke fokus på Verdensmålene og få skabt aktivitet og øge tempoet for bæredygtige forandringerne. Der er kun 12 år til 2030. Vi er nødt til at scale- og speede-up på stort set alle områder, hvis vi skal i mål. Og det vil Danmark. Derfor arbejder vi målrettet både nationalt og internationalt på at bidrage til en bæredygtig udvikling. Der er nogle gange alt for mange ord og kun lidt handling. Derfor har vi taget initiativ til P4G,” siger Ulla Tørnæs til Økonomisk Ugebrev.

Bred global opbakning til P4G

P4G skal være en global platform, hvor regeringer, organisationer, virksomheder og civilsamfund får mulighed for at mødes med det formål at kunne indgå nye markedsdrevne partnerskaber.

”Jeg deler den erkendelse, at vi ikke alene gennem traditionel udviklingsbistand kan nå at indfri Verdensmålene. Vi skal have den private sektor med for at kunne skabe den udvikling, der er behov for,” siger Ulla Tørnæs om baggrunden for P4G.

På P4G-topmødet i København deltager bl.a. stats- og regeringschefer fra Etiopien, Sydkorea, Nederlandene og Vietnam samt erhvervsledere – bl.a. fra verdens største e-handelsplatform kinesiske Alibaba og danske Novozymes – civilsamfundsrepræsentanter, World Economic Forum og storbynetværket C40, der har haft Michael Bloomberg som bestyrelsesformand (Paris’ borgmester og formanden for C40, Anne Hidalgo har dog meldt afbud med henvisning til et andet politisk arrangement).

Det er med andre ord en række tungtvejende internationale partnere, som bakker op om initiativet, der er initieret af Statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Regeringen er dog også i forskellige sammenhænge blevet kritiseret for i deres tilgang til Verdensmålene at overse de små og mindre udviklingsprojekter, hvor særligt danske SMV´er kan være med, og at fokusere for ensidigt på de helt store danske virksomheder. Det gælder både regeringens SDG-fond og også delvist det aktuelle P4G initiativ.

”Det er en dagsorden jeg er opmærksom på. Verdensmålene handler om os alle og derfor også om de mindre virksomheder og de allersvageste mennesker i verden. Men det er rigtigt, at P4G hovedsagligt handler om de store aktører, men meget gerne også i samarbejde med mindre virksomheder. For mig at se er det vigtigste dog ikke om en virksomhed har 10, 1000 eller 10.000 ansatte, men hvordan den vil bidrage til verdensmålene. Men vi skal have fokus på det, og jeg vil gerne erkende, at jeg ikke endnu helt har fundet nøglen til, hvordan vi åbner døren til SMV-engagementet i Verdensmålene. Når det er sagt, så er P4G jo ikke det eneste, vi laver i dansk udviklingsbistand Der er andre muligheder via Danida for små og mellemstore virksomheder og jeg vil gerne udbygge de muligheder, hvis det er nødvendigt” siger Ulla Tørnæs.

Paradigmeskifte for udviklingsbistand

Udviklingsministeren mener, at P4G markerer et paradigmeskifte i hvordan udviklingsbistand skal tænkes fremover.

”Før Verdensmålene var fokus meget rettet mod, hvad verdens rigeste lande kunne gøre for verdens fattigste lande. Nu har vi med Verdensmålene fået tilføjet en forståelse af, at verdens fattigste lande selv skal bidrage. Derfor arbejder vi bl.a. også med udvikling af skattesystemer i udviklingslandende. Det har vi traditionelt ikke arbejdet med tidligere.”

Flere NGO´er har ligesom den første ”Global Opportunity” rapport i 2015 fra UN Global Compact, Mandag Morgen og DNV peget på, at den største udfordring med at skabe globale tværsektorielle partnerskaber er fodslæbende regeringer og tunge statsadministrationer, der skræmmer private aktører væk.

”Ja, det er jeg enig i er en udfordring. Vi skal være meget opmærksomme på, at vi ikke kvæler initiativer i unødvendigt bureaukrati. Det siger jeg vel vidende, at jeg skal stå til ansvar for både folketinget og rigsrevisionen, fordi det er skatteydernes penge jeg forvalter. Det som jeg har for øje er udviklingslandene. Og vi skal op i et højere tempo, hvis de skal have mulighed for f.eks. at udvikle grøn energi i Afrika. P4G handler dog i første omgang om at bringe aktørerne sammen og få sat skub i de nødvendige forandringer,” siger Ulla Tørnæs.

Flere rapporter har belyst det kolossale behov for at aktivere milliarder af private penge i håbet om at indfri Verdensmålene. Men Ulla Tørnæs vil ikke endnu sætte konkrete tal på målsætningen for, hvad P4G skal opnå i konkrete investeringer.

”Vi kan ikke som regering løfte opgaven alene og derfor vil det ikke være seriøst at sætte konkrete måltal på, hvor meget vi forventer os af P4G partnerskaberne. Jeg mener, at der er et stort forretningspotentiale i Verdensmålene. Jeg ser Afrika som et interessant kommende marked for danske virksomheder og det er ikke for sjov, at kineserne er massivt repræsenteret i Afrika. Der selvfølgelig steder i Afrika, hvor krig og ufred i øjeblikket gør det umuligt at skabe forretning. Men overordnet er det nye, at udviklingsbistanden skal være katalysator for private investeringer. Vi håber med P4G, at vi på samme måde som med SDG-fonden kan geare investeringerne,” siger Ulla Tørnæs.