---ANNONCE---
Tags Klimalov

Klimalov

Ny samarbejdsaftale: Aalborg Portland forpligter sig til mindst 660.000 tons CO2-reduktioner

Som den første af en række virksomhedsaftaler indgår regeringen en samarbejdsaftale med Aalborg Portland, der forpligter virksomheden på reelt at reducere egne CO2 -udledninger.

Aalborg Portland klar med roadmap for 70% CO2-reduktion

Aalborg Portland offentliggør i næste måned sin plan for at reducere CO2-udledninger med samlet 70 procent. Planen frem mod 2030 er reduktion i egen produktion på 30 procent. De resterende CO2-reduktioner afhænger af, hvad Folketinget beslutter

EU vil gøre klimamål til obligatorisk bestyrelsesansvar

EU vil gøre sine klimamål om bl.a. CO2-neutralitet i 2050 til et obligatorisk bestyrelsesansvar og lovmæssigt sikre langsigtede ledelsesbeslutninger og investeringer. Afslutningen på første lovrunde i handlingsplanen for Sustainable Finance er begyndt.

Ny klimaaftale: Højrisiko med fokus på nye uafprøvede teknologier

Kommentar: Mere end hver fjerde CO2-reduktion skal nu hentes via ny teknologiudvikling i bl.a. CO2-lagring og brug. Klimarådet anbefalede ti procent. Lykkes projektet, vil Danmark igen kunne høste stor global grøn hæder, skriver redaktør Joachim Kattrup i denne kommentar.

C20 selskaber ”skylder” 200 mia. for CO2-udledninger i 2019

Hvis C20 selskaberne ønskede at kompensere for sidste års klimabelastning, skulle de i henhold til en regnemodel godkendt af Finanstilsynet investere godt 200 mia. kroner i tiltag som for eksempel genskovning.

Bankdirektør: Skab fair konkurrencevilkår – indfør CO2-afgift nu

Som det første pengeinstitut i Danmark vil Merkur Andelskasse have regeringen til at indføre en CO2-afgift, skriver Lars Pehrson, adm. direktør i Merkur Andelskasse,...

Klimarådet: Fortsat oliejagt kan udvande Danmarks position som klimaforegangsland

Klimarådet er af klima-, energi og forsyningsministeren blevet bedt om at give en vurdering af klimaeffekterne ved at gennemføre 8. udbudsrunde. Selv om klimagevinsten...

Fagbevægelsen fremlægger sit bud på en samlet klimaplan

Planen fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) rummer 113 forslag og reducerer drivhusgasudledningerne i 2030 med 70 pct. og sikrer samtidig social retfærdighed og de nødvendige...

Venstre, Enhedslisten og Radikale ærger over regeringens klimaudspil

Regeringens første klimaudspil har gode forslag, men for lidt og for sporadisk, lyder det fra Venstre, Radikale og Enhedslisten. Regeringens støttepartier ærgrer sig over...
X