---ANNONCE---
Tags Klimalov

Klimalov

Regeringens udspil til klimahandlingsplan

Danmark skal være et grønt foregangsland. Derfor præsenterer regeringen, på trods af coronakrisen, nu den første del af klimahandlingsplanen. Klimaudspillet består af seks hovedspor,...

Her er første udspil til klimaplanen. Mere er på vej

Flere olie- og gasfyr skal skiftes ud. Som at klippe hæk med en neglefil, lyder en af reaktionerne på regeringens første udspil til en...

Klimarådet: Klimapartnerskabernes tilskudsordninger er for dyre

I et nyt vurderingsnotat forholder Klimarådet sig til klimapartnerskabernes lange række af anbefalinger. Der er mange brugbare omstillingselementer, der kan medvirke i omstillingen frem...

Jens Bjørn Andersen: 70% CO2-reduktion er ikke realistisk

Transportsektoren står med ryggen mod muren med de ønskede CO2-reduktioner til Danmarks klimamål. DSV-chef Jens Bjørn Andersen siger, at det ikke er realistisk for sektoren at levere reduktionerne.

Lars Koch: Corona håndtering giver svar på klimakrisen

"Vi har lært, at vi godt kan ofre noget af vores egen frihed, vaner og velbehag for at sikre det fælles bedste," siger Lars Koch, politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke i interview.

Finanssektor: Vi skal have statsstøtte til klimainvesteringer

Finanssektoren kræver, at staten træder til og garanterer attraktive afkast. Alligevel fastholder formanden for klimapartnerskabet Torben Möger Pedersen over for Økonomisk Ugebrev, at der ikke er modsætninger mellem bæredygtige investeringer og afkastkrav.

COVID-19 krisen allerede dyrere end klimaplan

En konsekvens for klimaforhandlingerne forude kan være, at balancen mellem kendte og ukendte teknologier forrykkes, og at regeringen i højere grad må søge udviklingsløsninger i det private erhvervsliv fremfor afgifter

Slagsmålet om regningen på klimaloven er i fuld gang

Klimalov rummer både en ambition om at være foregangsland og et krav om, at det ikke må koste vækst eller arbejdspladser. Slagsmålet om fordelingen af regningen mellem stat og erhvervsliv er i fuld gang.
X