Mærsk har det seneste år i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe under Sir Richard Bransons “B-Team” udviklet et helt nyt sæt principper for ansvarlig skat sammen med en global virksomhedsgruppe. Mærsk går dermed forrest i kampen mod aggressiv skatteplanlægning. Mærsk anerkender, at tydelige signaler om skattebetalinger har afgørende betydning for virksomhedens samfundsansvarlige omdømme.

A.P. Møller-Mærsk er med i en virksomhedsgruppe af globale frontløbere indenfor Tax Governance, som netop har fremlagt nye forpligtende principper for selskabernes skattepolitik. Sammen med andre globale virksomheder, repræsentanter for civilsamfundet og institutionelle investorer har en arbejdsgruppe under ledelse af den engelske milliardæriværksætter Sir Richard Bransons “The B-Team” udviklet syv nye globale principper for multinationale selskabers skattepraksis.

Principperne – “ A New Bar For Responsible Tax ” – blev offentliggjort 9. februar og danner nu rammen for Mærsks nye skattepolitik, ligesom den gør for blot ni øvrige multinationale ”founders”. De har sammen tilsluttet og forpligtet sig på at leve op til principperne. Nogle af de andre virksomheder er Allianz, Royal Dutch Shell, Unilever og Vodafone Group.

Vi oplever, at der er sket en udvikling i interessen omkring skat fra vores interessenter. På samme tid er der sket ændringer i den internationale skattelovgivning. Derfor har vi valgt at opdatere vores principper på skatteområdet

– siger Carsten Munk, Head of Tax i A.P. Møller – Maersk til Økonomisk Ugebrev.

Mærsk anerkender, at området har stor betydning for selskabets omdømme. ”Vi anerkender, at en forvaltning af skat, som ikke følger hensigten med loven, vil reflektere negativt på vores virksomhed og navn. Vi ønsker at have en høj troværdighed, og af skattemyndigheder og regeringer blive anset som en ansvarlig og pålidelig virksomhed,” siger Carsten Munk.

Et afgørende omdrejningspunkt i flere af principperne er, at det eksplicit formuleres, at transaktioner og koncernstrukturer aldrig ensidigt må have taget udgangspunkt i skattefordele, og hvis det inddrages skal det underlægges et rimelighedskrav i forhold til lovgivningens intention. Endvidere formuleres i princip 7, at der er åbenhed omkring den effektive skatteprocent på landeniveau – et punkt som dermed signalerer mere gennemsigtighed for offentligheden end hvad lovgivningen foreskriver.

”Vores skatteprincipper er baseret på vores værdier om rettidig omhu. Vi overvåger udviklingen i lovgivningen samt retningslinjer, og vi håndterer vores skatteaffærer i overensstemmelse med udviklingen. Vi lytter og er i konstant dialog med interessenter og investorer, når de spørger ind til skat. Vi er ærlige og transparente og vi sikrer, at alle medarbejdere kender til skatteprincipperne”, siger Carsten Munk.

I baggrunden for det hele er det også værd at bemærke Mærsks samarbejde med IBM om en blockchain-baseret handelsplatform til shippingbranchen. Formålet med platformen er at skabe transparens, reducere svindel, fejl og nedsætte tidsforbruget. Initiativet er ikke direkte relateret til de nye skatteprincipper, men vil generelt øge demokratiseringen og gennemsigtigheden ved pengeoverførelser. Et område som især er vigtigt i forhold til korruption i udviklingslandene.

”Mærsk er aktivt repræsenteret med medarbejdere, kunder og aktivitet i knap 130 lande grundet vores shipping og logistikforretning. Vi følger naturligvis skattereglerne i de lande, hvor vi er repræsenteret, og opererer altid ud fra de samme principper. Vi betaler skat der, hvor vores kommercielle aktiviteter foregår og foretager ikke noget specielt i forhold til de lande, der er med på EU’s sortliste.” Siger Karsten Munk

Mærsk har desuden i de senere år deltaget i IBIS/Oxfarms Tax-dialogue gruppe om bl.a. skattepolitikken i forhold til udviklingslande. Lovgivningen tilsikrer ikke, at lande-for-lande skatteopgørelser offentliggøres, men EU er langt fremme med yderligere lovgivning, der formentlig vil forlange det i alle brancher.

Indtil videre har Mærsk med signaturen på The B-Teams skatteprincipper taget førertrøjen på: “We are committed to following the principles and to sharing our experiences with other companies and stakeholders,” skriver Mærsk i Sustainability rapporten 2017.