Økonomisk Ugebrev Ledelse måler danske Top 100 selskabers skatterapporteringer og gennemsigtighed. Ratingen bygger på syv målepunkter inspireret af bl.a. Sir Richard Bransons B-Teams principper i ”A New Bar for Responsible Tax.”

Ratingen vurderer om danske selskaber rapporterer i forhold til hvert enkelt kriterie i en grad, der efter sund fornuft kan vurderes som tilstrækkeligt....