Sådan har vi gjort

Økonomisk Ugebrevs årlige analyse af Bedste ESG-performance i Danmarks største pensionsselskabers Top 100 aktieinvesteringer er baseret på data fra ESG-portalen CSRHUB, som beregner ESG-performance fra mere end 600 datapunkter, herunder fra flere af de væsentligste globalt førende dataleverandører som fx ratings fra Thomas Reuter, Bloomberg, Ideal Rating, MSCI,...