De 17 største danske pensionsselskaber har til sammen 432 aktieinvesteringer i, eller med stærke relationer til, såkaldte kontroversielle industrier, hvor ”licence to operate” ofte deler offentlighedens etiske dom. Fx Topdanmark Pension, der fastholder investering i Airbus, mens Skandia Pension trækker sin investering i Boeing. Både Boeing og Airbus er involveret i produktion af kontroversielle våben.

Det flyder med aktier i selskaber fra, eller med stærke relationer til, de såkaldte kontroversielle industrier. Det viser en gennemgang, Økonomisk Ugebrev Ledelse har foretaget i samarbede med den Schweiziske kapitalforvalter LGT Capital Partner af de 17 store danske pensionsselskabers 100 største aktieinvesteringer.

Investeringerne i de kontroversielle industrier er ikke i sig selv juridisk ulovlige, og der kan være geokulturelle forskelle på, hvordan markedsaktører identificerer en kontroversiel industri. Økonomisk Ugebrev Ledelse og LGT Capital Partners har i samarbejde screenet næsten 800 globale selskaber, der dækker over samtlige virksomheder, som er repræsenteret i de danske pensionsselskabers 100 største aktieinvesteringer.

Kontroversielle industrier deler farvandet. Det er vigtigt, at have en klar holdning til disse emner

Pensionsselskabernes Top 100 aktielister er blevet screenet for involvering i følgende kontroversielle industrier eller temaer: Dyreforsøg, Militærmateriel, Produktion af kemisk gødning, Genmodificerede produkter, Alkohol, Tobak, Atomkraft, Kontroversielle våben, Spilleindustri, Stamcelleforskning og Pornografi.

Screeningerne viser, at flere danske pensionsselskaber investerer direkte i pornografi, gambling, kontroversielle våben, atomkraft og genmodificerede produkter. Den viser også, at virksomheder involveret i dyreforsøg er blevet helt normalt accepteret etisk investeringspraksis. Desuden er alkohol, tobak og udvikling af kemisk gødning for hovedparten af de største pensionsselskaber stadig generelt inden for den etiske investeringsramme.

På listen (se oversigten) over kontroversielle industrier er de mest omdiskuterede Kontroversielle våben, Militærmateriel og Pornografi. Men også gambling og tobaksindustrien vækker heftig samfundsdebat og kræver ikke mindst stillingtagen til, om man ønsker finansielt at støtte eller afvise industrien – herunder hvilken investeringsstrategi, som skal understøtte i tilfælde af fastholdelse af investeringen.

Kontroversielle våben

Danica Pension, Topdanmark Pension og Skandia Pension har investeringer i kontroversielle våben via aktieposter i selskaberne Boeing eller Airbus. Boeing og Airbus er involveret i produktion af kernevåben, og er bl.a. derfor blevet ekskluderet af mange globale institutionelle investorer, herunder fx PFA Pension, Nordea, Danske Bank (kun Airbus ekskluderet ) og den norske oliefond, der ofte er normsættende i forhold til ansvarlige og etiske investeringsbeslutninger.

Hos Topdanmark fastholder man, at investeringen i Airbus giver god mening, mens Skandia i løbet 2018 vil trække sin investering på 76 mio. kr. i Boeing. ”Vi er i gang med at implementere diskretionære mandater i forhold til investeringer i investeringsfonde, hvilket giver os langt bedre muligheder for at bestemme selv. Boeing er faktisk på vores eksklusionsliste, og vi forventer at trække investeringen i løbet af 2018, når de diskretionære mandater er virksomme,” siger Head of Corporate Responsibility i Skandia, Peter Holm.

Helt modsatte toner lyder fra Topdanmark, der fastholder sin investering i Airbus: ”Det er ikke sådan, at Topdanmark ”kopierer” hvad andre selskaber har investeret i eller ikke har investeret i. Vi forholder os løbende til vores investeringsporteføljes sammensætning i forhold til vores etiske retningslinjer. Vi ønsker at give vores pensionskunder andel i den værdiudvikling, der ligger i Airbus’ hovedforretningsområde, nemlig masseproduktion af mellem- og langdistancefly, og finder ikke at selskabets øvrige aktiviteter er af en karakter eller et omfang, der skal forhindre dette”, oplyser CSR-ansvarlig Pernille Fogh Christensen fra Topdanmark.

Mange industrier udvikler sig til at være kontroversielle, fordi videnskab, sprog, og kulturelle værdier ændrer sig. Tobaksindustrien er et pragteksempel på en sådan udvikling. 12 ud af de 17 pensionsselskaber i analysen har fx tobaksvirksomheder blandt de 100 største aktiepositioner. Tobaksindustrien har altså fortsat finansiel støtte fra langt hovedparten af den danske pensionssektor, trods det faktum at flere isolerede investeringsprodukter – fx investeringsfonde – med etiske eller ansvarlige investeringsprofiler ofte frasorterer tobaksvirksomheder.

Executive Director Tom Haas Carstensen fra LGT Capital Partners anbefaler derfor også, at investorer sørger for at følge godt med og etablere et beredskab, der sikrer en helt tydelig holdning og kommunikation. “Kontroversielle industrier deler farvandet. Det er vigtigt, at have en klar holdning til disse emner, og klart vide hvilke argumenter der er for, og som er imod. Derudover anbefaler vi, at man sikrer, at der er beredskab til aktivt ejerskab i forhold til virksomheder, der fra et ESG-perspektiv arbejder i gråzoner. Endelig kræver det overvågning af de forskellige kontroversielle sektorer og brancher, så man ved, hvordan de udvikler sig.” siger Executive Director Tom Haas Carstensen fra LGT Capital Partners.