PFA Pensions 100 største aktieinvesteringer præsterer samlet set klart bedst på ESG-indikatorer i forhold til 16 andre af de største danske pensionsselskabers aktielister. PFA vinder dermed Økonomisk Ugebrev Ledelses årlige måling af ESG-performance i Danmarks største pensionsselskabers 100 største aktieinvesteringer. Kortlægningen bygger på dybe ESG vurderinger af omkring 800 selskaber, og det er dermed den hidtil mest omfattende vurdering af pensionskassernes samfundsansvarlige tilgang til investeringer.

PFA topper opgørelsen på tre ud af i alt fire ESG-hovedkategorier, og det placerer PFA som vinder af Økonomisk Ugebrev Ledelses årlige måling af ESG-performance i Danmarks 17 største pensionsselskabers top 100 aktieinvesteringer, målt som procent af de samlede aktieinvesteringer.

”Vi er naturligvis glade for resultatet. Men som aktiv investor er det heller ikke nogen overraskelse for os, at vores portefølje generelt performer godt på ESG-indikatorer,” siger koncernfinansdirektør Anders Damgaard fra PFA Pension.

PFA Pensions 100 største aktieinvesteringer tildeles samlet set en gennemsnitlig ESG-rating score på 59,5, mens PKA’s (Pensionskasse for bl.a. socialrådgivere, sygeplejersker og sundhedsfaglige) 100 største aktieinvesteringer i analysen tildeles den laveste gennemsnitlige rating score på 54,7. Udfaldsrummet for de enkelte målepunkter er i intervallet 0-100, hvor 50 afspejler grænsen mellem en høj og en lav score for alle 8000 fuldt ratede virksomheder i CSRHUB rating-portal. CSRHUB’s data danner, sammen med dybere input fra den schweiziske kapitalforvalter LGT Capital Partners egenudviklede ”ESG-Cockpit”, datagrundlaget for Økonomisk Ugebrevs analyse.

ESG-vurderinger er for os gode pejlemærker for en risikovurdering af de enkelte selskaber

”ESG-vurderinger er for os gode pejlemærker for en risikovurdering af de enkelte selskaber. Men at vores Top 100 investeringer placerer sig bedst er ikke altafgørende for os. Vi vurderer vores investeringer ud fra en helhedsbetragtning og ikke alene på bagrund af en ESG-screening,” vurderer Anders Damgaard.

Den gennemsnitlige ESG ratingscore for alle fuldt ratede virksomheder i verden (ca. 8000) er 52,7. De 17 danske pensionsselskabers 100 største aktieinvesteringer har samlet set en gennemsnitlig score på 57,1. Ingen af Top 100 porteføljerne falder dermed under det globale middelniveau, trods store forskelle i spredningen på både ESG ratingscoren, industriallokeringen og den geografiske placering blandt pensionsselskabernes største aktieinvesteringer.

Alligevel er der bemærkelsesværdig stor forskel på PFA’s ESG investeringsprofil for Top 100 aktieinvesteringer og ESG profilen hos PKA, hvis Top 100 aktieliste tildeles den laveste overordnede ESG-ratingscore blandt de medvirkende 17 pensionsselskaber.

Generelt har de danske pensionsselskabers største aktieinvesteringer et rigtigt pænt niveau for CO2-emissioner i forhold til benchmark. Men analysen viser også kun selskabernes største investeringer

Når ratingscoren konverteres til en rangliste er virksomheder med en ratingscore på omkring 60, altså svarende til gennemsnittet for PFA’s 100 største investeringer, placeret omkring 80 percentilen på den aktuelle globale rangliste over alle fuldt ESG ratede selskaber. Virksomheder med en ratingscore på omkring 55, svarende til gennemsnittet for PKA’s 100 største investeringer er placeret omkring 60 percentilen.

Eller med andre ord: Selskaberne i PFA’s 100 største aktieinvesteringer placerer sig i gennemsnittet blandt verdens 20 procent bedste til at skabe bæredygtig værdi til investorerne, mens selskaberne i PKA’s Top 100 aktieportefølje i gennemsnit ”kun” er at finde blandt de 40 procent bedste selskaber i verden til at skabe bæredygtig værdi, målt på ESG indikatorer.

Stærk på reducerede CO2-emissioner
PFA’s topplacering opnås især i kraft af et gennemsnitligt CO2-footprint på 101,5 tons CO2-udledninger pr. million dollars i omsætning. Det er betragteligt bedre end MSCI World indeksets CO2 footprint på 196 tons pr. million dollar i omsætning. PFA placerer sig på dette målepunkt på en femteplads i forhold til de øvrige pensionsselskaber, hvor kun to – Topdanmark Pension og Lærernes Pension – klarer sig ringere end MSCI World benchmarket.

”Generelt har de danske pensionsselskabers største aktieinvesteringer et rigtigt pænt niveau for CO2-emissioner i forhold til benchmark. Men analysen viser også kun selskabernes største investeringer, som typisk er i de største globale selskaber med et veludviklet fokus på samfundsansvar. Ideelt set skal man undersøge hele porteføljen og analysere industriallokeringen og aktievalg i forhold til fx Paris-aftalen” siger Executive Director Tom Haas Carstensen fra LGT Capital Partners, der har bidraget med supplerende data til analysen.

Der er overensstemmelse mellem LGT Capital Partners ”ESG-Cockpit” og CSRHUB’s ratinger i forhold til, at PFA Top 100 aktieliste tildeles højeste rating i alle kategorier undtagen i ’governance-kategorien.’, hvor det dog stadig rækker til en 3. plads.

”Vores ESG analyse af pensionsselskabernes 100 største aktieinvesteringer ligger ret tæt på CSRHUB’s data og bekræfter et forholdsvis snævert range mellem den bedste og laveste ESG scorende aktieportefølje” siger Tom Haas Carstensen fra LGT Capital Partners.

Blandt PFA’s Top 100 investeringer er hele 40 procent amerikanske virksomheder – herunder Google og Microsoft, som er de danske pensionsselskabers fortrukne valg af de største udenlandske investeringer i forhold til den samlede investeringskapital. 15 ud af de 17 pensionsselskaber har dem på Top 100 aktielisten.

Til gengæld er PFA meget bredt eksponeret med stor god risikospredning i mange forskellige brancher, hvor pharma, medicoudstyr, software & it og den finansielle sektor har de største investeringer med mellem 5 og 10 procent af de samlede aktieinvesteringer. Det har ligeledes en betydning for den samlede ESG-ratingscore.