Tema om C25-chefernes sprog og kommunikation: Nyt forskningsprojekt fra RelationsPeople og Københavns Universitet skal afdække toplederkommunikation i en ny virkelighed, hvor tempoet er højt, kravene til transparens er udtalte og troværdigheden løbende udfordres på et hav af nye digitale kommunikationskanaler. ”Området er forskningsmæssigt underbelyst og præget af anekdoter og mystik”, mener Associate Partner hos RelationsPeople og bestyrelsesformand for kommunikationsforeningen K1, Anders Monrad Rendtorff.

CEO’en er mere end nogensinde virksomhedens ansigt udadtil. Interessen fra omverdenen er stigende og øgede krav til transparens, compliance og rapportering medfører et mærkbart pres på topchefer om at kunne kommunikere hurtigt, troværdigt og autentisk.

Men temaet er forskningsmæssigt stærkt underbelyst. Associate Partner hos RelationsPeople og bestyrelsesformand for kommunikationsforeningen K1 Anders Monrad Rendtorff har derfor i samarbejde med Københavns Universitet sat forskningsprojektet i søen for at klæde topcheferne og deres rådgivere på til fremtiden.

Det nye er, at toplederen er blevet synonym med virksomheden. Derfor er den eksterne toplederkommunikation vigtig for opfattelsen af organisationen – herunder især dens legitimitet

 

”Det har været på vej i mange år. Men det virker som om kommunikationsopgaven for topledere aldrig har været større. Toplederens kommunikation bliver stadig vigtigere i virksomheder og organisationer – både internt og eksternt. Eksternt er tendensen, at CEO’en i høj grad er virksomhedens ansigt udadtil og dermed kobles meget tæt med virksomheden og dens omdømme. Det medfører store krav om troværdighed og autenticitet. Rådgivning af toplederne om kommunikation er derfor forretningskritisk. Men området er omgærdet af anekdoter og en vis mystik”, siger Anders Monrad Rendtorff.

Han peger på at samtidig med, at kommunikationsopgaven er blevet vigtigere, har kommunikationsfaget undergået en kæmpe udvikling. Stigende tempo, nye kommunikationskanaler og nye formater opstår konstant. Grænsen mellem intern og ekstern kommunikation er forsvundet, og kommunikation ses som en integreret del af strategien, ikke blot som et appendiks til toplederjobbet. ”Det nye er, at toplederen er blevet synonym med virksomheden. Derfor er den eksterne toplederkommunikation vigtig for opfattelsen af organisationen – herunder især dens legitimitet”, siger Anders Monrad Rendtorff.

Hvis en virksomhed for eksempel skal gennemføre en stor organisatorisk forandring eller gennemføre en ny krævende strategi, spiller toplederen en vigtig rolle i at iscenesætte forandringen.

Medarbejderne læser med

”Medarbejderne læser med, når toplederen omtaler organisationsændringen i erhvervspressen. Men i de virksomheder, der er længst fremme, har topchefen i vigtige tilfælde opdateret de mange tusinde medarbejdere via en app på deres mobiltelefoner, endda med en lille film, der inviterer til staff-møde senere på dagen – allerede mens medarbejderen spiser morgenmad med familien i hjemmet,” siger Anders Monrad Rendtorff.

Toplederkommunikation udvikles i dag på helt nye præmisser. Det helt nye er f.eks, når virksomheden skal rekruttere højtuddannede specialister. Her er toplederens digitale tilstedeværelse på LinkedIn afgørende for, om virksomheden kan tiltrække nok kvalificerede nye medarbejdere.

Praksisfeltet er i en rivende udvikling, men det er forskningsmæssigt underbelyst. RelationsPeople og Københavns Universitet vil derfor undersøge kommunikationsrådgivernes rolle i forhold til at sikre topchefens muligheder for agere i den nye virkelighed, herunder anvende de nye, digitale muligheder. ”Det gælder også internt, idet toplederens og linjeledernes kommunikation bliver afgø-rende for at støtte medarbejderne i at forstå hastige forandringer, og hvad det betyder for dem i praksis”, siger Anders Monrad Rendtorff.

Forskningsprojektet tager udgangspunkt i to hypoteser om toplederkommunikation. ”Den ene handler om ledelse, og går kort sagt ud på, at du som kommunikationsansvarlig ikke kun skal kunne lede ned i organisationen, men også op, til siden og ikke mindst at lede ind – altså lede sig selv. Det er helt afgørende for at kunne navigere i topledelsesrådgivningen”, siger Anders Monrad Rendtorff.

Den anden hypotese i forskningsprojektet er at belyse, hvordan kommunikationsfaget kan være mere end en stabsfunktion og deltage på et forretningskritisk plan. ”Det er ganske enkelt blevet afgørende at forstå forretningen og have indsigt i ikke bare den interne organisation, men også i virksomhedens stakeholders”, siger Anders Monrad Rendtorff.