Økonomisk Ugebrevs årlige survey med knap 500 svar viser, at det generelt står sløjt til med tilliden i det danske samfund. Generelt dumpes de fleste samfundsaktører med en score under eller omkring middel.

Laveste score på moral og etik får storbankerne, politikere og advokater. Men der er også udbredt mistro til eksperter og det generelle erhvervsliv. Det ligner en generel...