Flere af C25 selskaberne med en tidligere svag ESG rating har det seneste år udviklet nye offensive strategier for samfundsansvar. Og det belønnes nu af internationale ratingbureauer: Under ét rykker C25-selskaberne markant frem på ESG ratingbureauernes ranglister. Tidligere var der svage ratings til FLSmidth, Jyske Bank og til dels Tryg. Nu rykker de markant frem i vurderingen af bæredygtighed.

FLSmidth, Jyske Bank og Tryg lancerede alle i 2017 nye CSR-initiativer. Det har uden tvivl givet næring til ESG-ratingbureauernes metodikker og er blevet belønnet med markant bedre bæredygtige vurderinger. Alle tre selskaber rykker markant frem på ranglister over selskabernes evne til at levere bæredygtig værdi til investorerne.

Samlet set placerer alle C25-selskaber sig i CSRHUB’s i seneste opdatering i 81 percentilen, mod en placering for et år siden i 70 percentilen. Det betyder, at selskaberne i gennemsnit hører til de bedste 19 procent i bæredygtighed blandt i alt 8300 globale virksomheder.

Stort ryk opad rangstigen for danske virksomheder

De største danske børsnoterede virksomheder tager så-ledes et gevaldigt ryk opad ranglisten, og forklaringen er en markant fremgang efter nye offensive CSR initiativer fra flere tidligere lavt vurderede selskaber, blandt andet FLSmidth, Jyske Bank og Tryg.

Jyske Bank, der på indikatorerne hos ESG-ratingbureauerne nu rangerer i 50 percentilen har taget et gevaldigt hop op af ranglisterne. I 2016 lå Jyske Bank i den absolutte bund med en placering i fire percentilen, altså tæt på bunden. Nu vurderes banken til at være med lige netop i den bedste halvdel af alle ESG-ratede virksomheder i verden.

”Vi har arbejdet med en helt ny CSR-strategi, som jeg den seneste tid har præsenteret internt i Jyske Bank. I den spiller governance-aspektet en stor rolle. Det skal også ses i lyset af de påbud, vi har fået af Finanstilsynet om at styrke en række kontroller og processer. Dertil kommer, at vi er gået aktivt ind i dialog med ratingbureauerne for sikre, at de forstår vores CSR-arbejde. Vores næste CSR-rapport vil bære præg af dette arbejde, og den vil være meget mere transparent og databaseret,” siger afdelingsdirektør for koncern CSR i Jyske Bank, Lene Hjorth til økonomisk Ugebrev.

Også FLSmidth tager et gevaldigt hop op af ranglisten fra en placering i 31 percentilen i 2016 til i seneste opdaterede data at placere sig i 85 percentilen. Lanceringen sidste år af visionen om, at ”drive success through sustainable productivity enhancement” har givet bonus hos ESG-ratingbureauerne. (Læs særskilt interview med CEO Thomas Schulz andet sted i udgivelsen).

 

Ny CSR-strategi i Tryg

Økonomisk Ugebrev har tidligere bragt en analyse af Trygs CSR-rapportering, hvor vi efterlyste ”konkrete resultater, der kan pejle analytikere, investorer og andre CSR interesserede ind på de samfundsansvarlige indsatser.”

Ikke desto mindre har også Tryg sidste år lanceret en ny Corporate Responsibility-strategi, der tager udgangspunkt i Trygs formål, der er formuleret som ”i en verden der forandrer sig, gør vi det enklere at være tryg.” Den nye CR-strategi har løftet Trygs ESG-score, og forsikringskoncernen har da også indarbejdet ESG-nøgletal og styrket compliance-delen.

De tre selskaber er gode eksempler på nye CSR-tiltag, hvor ESG-vurderinger har fået en central plads og løftet bunden i C25-indekset. Med til billedet hører dog, at Genmab og SimCorp ikke er medregnet, da data om selskaberne ikke indgår hos de væsentlige globale ESG-ratingbureauer, der er basis i CSRHUB’s vurderinger.