Økonomisk Ugebrevs årlige gennemgang af udviklingen i bestyrelseshonorarerne i de 100 største danske selskaber viser, at der i gennemsnit var en moderat honorarstigning på fire procent.

Bag dette gennemsnit er billedet meget uensartet: Flere af de største selskabers bestyrelser er gået ned i honorar, mens et par håndfulde af de mellemstore og mindre selskabers bestyrelser har fået en...