Selvom det for de 100 største danske virksomheder har været lovkrav i fem år at offentliggøre måltal og politikker i bestyrelsen og ledelse, er der fortsat en stribe selskaber, der slet ikke har kvinder i bestyrelsen. Faktisk har syv ud af de 100 undersøgte selskaber ingen kvinder i bestyrelsen.

De fleste af dem findes i mandsdominerede brancher. Men der er også gode eksempler på, at...