Næsten hver tredje af de 100 største danske erhvervsvirksomheder har nu en kvindeandel på mindst 30 procent i deres bestyrelser. Og hver fjerde virksomhed har det seneste år øget kvindeandelen, viser Økonomisk Ugebrevs årlige tema om kvinder i topledelse.

Da de 1400 største virksomheder i 2012 via lovgivning blev pålagt at fastsætte måltal og politikker for kvindeandel i topledelsen, var der mange virksomheder som opsatte ambitiøse mål, som skulle nås i 2017, altså i år. Som det er fremgået af de seneste års kortlægninger i Økonomisk Ugebrev, rykkede en pæn andel af Top 100-selskaberne relativt hurtigt frem og nåede deres måltal efter nogle år. Men der var også mange der haltede langt bagefter med at opgradere kvindeandelen, og hvor det var svært at se, hvordan de skulle nå at overholde deres egen deadline.

Økonomisk Ugebrevs nye kortlægning viser, at alle de virksomheder, som havde sat en deadline for sig selv i 2017, og som ikke var på plads sidste år, opdeler sig i to store grupper: Virksomhederne i den første gruppe har taget en gevaldig slutspurt i år, og de har altså fået indvalgt én og nogle gange to ekstra kvinder mere i bestyrelsen, så de nu opfylder måltallet. Det drejer sig blandt andet Nykredit Holding, Coloplast, FLSmidth, Danfoss, Hempel, Stark Group og Per Aarsleff.

Vi opfatter diversitet som en konkurrencefordel. Derfor er vi også meget glade for, at vi netop har fået Henriette Hallberg Thygesen, CEO i Svitzer A/S, som nyt bestyrelsesmedlem.

I den anden gruppe er en stribe virksomheder som i første omgang har taget munden lidt for fuld. De har simpelthen ikke opfyldt deres eget måltal indenfor deres egen deadline. Det drejer sig om VKR, DS Norden Københavns Lufthavne, Schouw & Co., Dansk Supermarked, Jyske Bank, Cowi, Siemens Wind Power, Ambu og Energi Danmark.

Spørgsmålet er nu, hvad disse virksomheder vil gøre? Vil de ændre deres deadline til næste år eller til senere. Eller vil de skrue ned for ambitionen – og dermed deres måltal?

Økonomisk Ugebrev har spurgt nogle af virksomhederne:

Jyske Bank oplyser, at det fortsat tilstræbes at få to kvindelige aktionærvalgte medlemmer af bestyrelsen. Samtidig er det besluttet at fastsætte et samlet måltal senest i 2021 på fire kvindelige bestyrelsesmedlemmer incl. medarbejdervalgte. Fra COWI siger bestyrelsesformand Steen Riisgaard: ”Vi opfatter diversitet som en konkurrencefordel. Derfor er vi også meget glade for, at vi netop har fået Henriette Hallberg Thygesen, CEO i Svitzer A/S, som nyt bestyrelsesmedlem. Henriette har mange års international erfaring fra Maerskkoncernen og kan bidrage med vigtig indsigt i vores kernemarkeder samt stærke kompetencer inden for forretningsudvikling og kunderelationer.”

COWI nåede ikke 2017 målet, da det var en større udfordring end forventet at identificere og tiltrække kvindelige profiler, der både i forhold til kompetencer og erfaring kunne matche den ønskede sammensætning og struktur i bestyrelsen. Målsætningen om, at to ud af bestyrelsens seks generalforsamlingsvalgte medlemmer skal være kvinder, gælder i COWI’s nuværende strategiperiode, der løber frem til udgangen af 2020.

VKR har ændret på måltallet fra to kvindelige bestyrelsesmedlemmer til ét. I årsrapporten for 2015 hed det ellers, at ”målet er uændret, at der skal være et kvindeligt bestyrelsesmedlem mere inden 2017. Dette kan ske ved udskiftning eller udvidelse af bestyrelsen med en yderligere kvindelig kandidat.

En sådan udskiftning/udvidelse af bestyrelsen vil ske, når den bedst egnede kandidat til en bestyrelsespost er en kvinde, og når udskiftning eller udvidelse af bestyrelsen i øvrigt er hensigtsmæssig.” Til Økonomisk Ugebrev siger CEO Mads Kann-Rasmussen: ”Vi støtter op om målsætningen om øget ligestilling og diversitet. Og vi er godt på vej. I vores største forretningsområde VELUX A/S er 50 procent af de ikke-medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kvinder.”

DS Norden har anvendt en lidt anden model. Rederiet har simpelthen flyttet sin deadline for, hvornår den fastsatte kvindeandel skal nås, fra 2017 til 2020.

Efter de seneste års fremgang i andelen af kvinder i de 100 største selskaber er situationen altså, at næsten hver tredje af de store virksomheder nu har en kvindeandel på mindst 30 procent i deres bestyrelser. Andre tyve virksomheder har en kvindeandel på mellem 20 og 30 procent, og ca. halvdelen af de undersøgte virksomheder har i dag opfyldt den målsætning for kvinder i deres bestyrelser, som de har fastsat i 2013. Fire virksomheder har bestyrelser, hvor der er lige mange kvinder og mænd, nemlig Aller Holding, Topdanmark, Fleggaard Holding og SEB Pension. Både Topdanmark og SEB har det seneste år øget andelen af kvinder i bestyrelsen.

Kortlægningen viser, at en stor andel af de store danske erhvervsvirksomheder dermed de seneste 3-4 år har flyttet sig markant ved at indvælge flere kvinder i deres bestyrelser. Og den viser også, at der efter nogle års stilstand i de store virksomheders kvindeandel omkring bestyrelsesbordet igen er i hastig vækst.

Meget tyder samtidig på, at mange af de selskaber, som halter bagefter i kvindeandel i bestyrelsen, næste år eller næste år igen vil begynde at rykke hurtigere, hvis altså ”historien” gentager sig. Mange virksomheder har nemlig sat deres officielle deadline til 2018 og 2019. Og i en del tilfælde også til 2020. Selskaber med en 2018-deadline får travlt med at finde kvindelige kandidater senest dette efterår. Det drejer sig blandt andet om AP Pension, som næste år har en målsætning om at ramme en kvindeandel på 33 procent. I dag er der ingen kvinder i pensionsselskabets bestyrelse.

Der er også en bagside af medaljen: Nogle virksomheder ser ud til at have skudt det hele foran sig ved at fastsætte en deadline til 2020, men der er efter fire år med de nye regler ikke sket så meget i bestyrelsen. 14 af de undersøgte virksomheder har stadig ingen kvinder i bestyrelsen, på trods af ganske ambitiøse måltal.

Se tabel på næste side med aktuel kvindeandel, målsætning og deadline for samtlige selskaber.