Annonce
Alle

Alle

Komité vil modernisere anbefalinger om selskabsledelse

Komitéformand Lars Frederiksen, bestyrelsesformand for Matas, lægger op til en stramning, hvor der ses på nyudviklinger i international best practice, og på hvor der stadig er ringest rapportering herhjemme, nemlig omkring bestyrelsens selvevaluering og sammensætning.

Samfundsansvar ændrer sammensætningen af CEO-lønninger i USA

I 2018 er andelen af de amerikanske topchefers løn, der bliver givet som aktier eller aktieoptioner, faldet. Det kan skyldes, at bestyrelserne i en tid med fokus på virksomhedernes samfundsansvar er bekymrede for at lønninger er bundet for meget op på finansielle performance- og aktiekursudviklinger.

Sådan scorer de enkelte C25-selskaber på ESG (2019)

Årets tema om C25 ESG-performance viser de største selskabers ESG-rangering i forhold til deres globale peers og beskriver kort et eller flere forretningskritiske CSR-forhold, der har betydning for peergruppen.

Tom Knutzen: Sæt governance i centrum og gem personen væk

Tom Knutzen: "Man skal huske på, at vi lever i en brydningstid, hvor man ikke længere bliver dømt evnesvag, hvis man overvejer om høj vækst nødvendigvis er det eneste svar på alt."

ESG-mål skal være individuelle, hvis de skal skabe værdi

Vi er endnu ikke nået dertil, hvor det kan påvises, at det giver et merafkast til aktionærerne i en virksomhed, når den handler samfundsansvarligt. Det skyldes bl.a., at mange virksomheder endnu løber efter målsætninger, der ikke er synderligt relevante for dem, mener tre Harvard-forskere.

Oplysninger om Verdensmål i top 100 doblet til 55 virksomheder

Andelen af de 100 største børsnoterede selskaber, der rapporterer om Verdensmål, er næsten fordoblet. Også nye anbefalinger om ESG-nøgletal fra Nasdaq og Finansforeningen har forbedret rapporteringskvalitet, viser Økonomisk Ugebrevs årlige top 100 Rating af CSR rapportering.

Klimabarometer for Q3 – 2019: Forbrugerne er umættelige efter grønne produkter

Siden september sidste år har vi på Økonomisk Ugebrevs portal for samfundsansvar løbende vurderet udviklingen i bæredygtigheden i Danmark. Års-konklusionen er klar. Forbrugerne er umættelige efter grønne produkter og nye bæredygtige forbrugsvaner. Den grønne energiomstilling ser svag ud og investorenes penge flyder kun i begrænset omfang mod klimainvesteringer.

Bredere mangfoldighed er godt for danske bestyrelser

Sore virksomheder skal fra 1. januar 2020 følge en ny definition på mangfoldighed i bestyrelsen og topledelsen i deres politikker og i mangfoldighedsredegørelser, som ikke kun omfatter køn. CSR-professor, hilser udviklingen velkommen.

Psykolog om Thunberg-tale: Klimafornægtelse kan give stress

Debatten har været højlydt siden klimaaktivist Greta Thunberg gav sin kritiske tordentale på FN’s klimatopmøde. Thunbergs tilhængere kalder kritikerne for klimafortrængere. Klimafortrængning er et fænomen, der er velkendt i erhvervspsykologiske kredse.
X