MP Pension

MP Pension

Siden 2016 har MP officielt støttet Parisaftalen og målet om, at den globale temperaturstigning skal begrænses til maksimalt 2 grader. I 2018 besluttede bestyrelsen at frasælge MP’s aktier i olie, kul og tjæresand inden udgangen af 2020, skiver MP. De fossile selskaber, der har indrettet deres langsigtede forretningsmodeller efter Parisaftalens målsætninger, er dog undtaget fra beslutningen. ”MP har en ambition om...
Med 11 mio. kr. i støtte fra Google.org er den britiske tænketank Carbon Tracker ved at udvikle et finansielt intelligent værktøj, der via satellitbilleder kan estimere olie- og kulkraftværkers CO2-emissionsudledninger langt mere præcist, end det hidtil har været muligt.
MP Pension rater sine forvaltere, og dem, der ikke formår at leve op til ESG-politikkerne, kan miste mandater. ”Vi skal se ind i dilemmaerne ved ansvarlighed og vurdere forskellige sider af en beslutning,” siger CEO Jens Munch Holst i interview om pensionsselskabets ansvarlige investeringer.
Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar lancerer her første version af en oversigt, hvor investorer og andre interessenter kan få overblik over, hvordan de 30 største danske professionelle investorer arbejder med aktivt ejerskab.
ATP, MP Pension og PKA placerer sig som de professionelle investorer med mest seriøse og professionelle tilgange til aktivt ejerskab. Årets Rating af Aktivt Ejerskab viser at mange investorer har løftet rapporteringskvaliteten.
X